ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zasiłek pogrzebowy gdy nie ma ciała

Rodziny, które chciały wyprawić symboliczny pochówek osobie uznanej za zmarłą, nie mogą liczyć na zasiłek pogrzebowy. Gdy zatem osoba zmarła np. w katastrofie morskiej i ciała nie odnaleziono ZUS odmawia wypłaty zasiłku pogrzebowego argumentując, że skoro nie ma ciała, to nie ma potrzeby robić pogrzebu.

Pierwsze zmiany tej praktyce wnosi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r. Sprawa rozpatrywana przez Sąd Najwyższy zaczęła się kiedy ZUS w Łodzi odmówił wypłaty zasiłku pogrzebowego żonie Tadeusza K., który zapisał swoje ciało Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi. Rodzina postanowiła zorganizować ceremonię pożegnalną. Przed przekazaniem ciała placówce naukowej na prośbę krewnych odcięto pukiel włosów zmarłego. Następnie w kościele odbyła się msza żałobna, a na cmentarzu uroczystości pogrzebowe. Do grobu złożono urnę, w której znajdowały się włosy zmarłego i jego rzeczy osobiste. Koszty pogrzebu w całości pokryła je wdowa, która wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

ZUS jednak odmówił, argumentując, że nie było pogrzebu, bo nie pochowano zwłok. Wdowa odwołała się od tej decyzji do sądu rejonowego, który przyznał jej rację i zasiłek pogrzebowy w kwocie 6193,10 zł. Wskazał, że zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Ustawa ta odnosi się też do postępowania ze szczątkami ludzkimi, które również podlegają pochówkowi. Sąd uznał, że włosy należy uznać za szczątki ludzkie i że skoro zostały pochowane podczas uroczystości pogrzebowych, to należy się zasiłek pogrzebowy.

Od tego rozstrzygnięcia ZUS złożył apelację, w której konsekwentnie twierdził, że nie doszło do pogrzebu zwyczajowo przyjętego, a tylko odbyła się symboliczna uroczystość. Jej kosztów nie można odnieść do kosztów pogrzebu, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Sąd Okręgowy z kolei uznał, że sprawa budzi poważne wątpliwości i zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem, czy uprawnionym podmiotom przysługuje zasiłek pogrzebowy, jeżeli podczas uroczystości pogrzebowych w obrządku religijnym pochowano jedynie pukiel włosów zmarłego i jego rzeczy osobiste.

Sąd Najwyższy przyznał rację wdowie, uznając, że pochowanie pukla włosów w trakcie ceremonii religijnej, w związku z którą poniesione zostały koszty, uprawnia do zasiłku pogrzebowego. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że celem pogrzebu nie jest wyłącznie złożenie zwłok, ale także upamiętnienie zmarłego. Jest tak też w trakcie tzw. pogrzebów górskich czy morskich, gdy nie ma ciała, a bliscy chcą uczcić pamięć zmarłego.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz