ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Oferta
Pokaż/ukryj całą ofertę

KREDYTY FRANKOWE

Zapraszam wszystkich frankowiczów, którzy chcieliby unieważnić swoje umowy kredytowe. Zmieniło się orzecznictwo w sądach polskich. Sądy uznają, że wasze umowy kredytowe we franku są nieuczciwe i dlatego nieważne!

PRAWO JEST TERAZ PO WASZEJ STRONIE

Zajmuję się uwalnianiem konsumentów od kredytu frankowego, w szczególności poprzez unieważnienie umów kredytowych zaciągniętych we frankach oraz „odfrankowieniem” umów kredytowych czyli uznaniem ich przed sądem za zawarte nie we frankach szwajcarskich ale w złotówkach.

Wiem jak unieważnić Twoją umowę kredytową!

W dniu 3.10.2019r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał znamienny dla frankowiczów wyrok, w którym stwierdził, że zawierane w Polsce umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej są nieuczciwe i sądy krajowe mogą albo stwierdzać nieważność umowy albo orzekać o przewalutowaniu. Co więcej, TSUE wskazał, że sądy polskie nie mogą sprzeciwić się stwierdzeniu nieważności umowy frankowej jeśli konsument tego żąda.

Przełomowy był wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dn. 3.01.2020r. w głośnej sprawie małżonków Dziubak. Powołując się na orzeczenie TSUE, sąd stwierdził, że ryzyko związane ze zmiennością kursu walut bank (profesjonalista) przeniósł w całości na kredytobiorców (konsumentów), w ten sposób wykorzystał swoją dominującą pozycję wobec słabszego konsumenta. Z tego też powodu umowa taka jest nieuczciwa i nieważna.

Jak pozbyć się kredytu frankowego:

Opcją najkorzystniejszą finansowo jest unieważnienie kredytu. Wtedy kwoty przekazane konsumentowi powinny podlegać rozliczeniu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu tj. art. 405 kc. A zatem jeśli suma rat wpłacanych przez lata przez konsumenta przewyższyła kwotę, którą bank wypłacił w ramach umowy kredytowej, to bank musi zwrócić nadpłatę. Jeśli z kolei kredytobiorca zapłacił jak dotąd kwotę niższą, to on musi jedynie zwrócić brakującą różnicę – i to bez odsetek!

Co prawda roszczenie banku przedawnia się w terminie 3 lat, a zatem teoretycznie skoro umowa została unieważniona a została zawarta ponad 3 lata temu to nie ma podstaw do dochodzenia przez bank roszczeń o zwrot kwoty przekazanej kredytobiorcom. Jednakże nie ma na razie utrwalonej linii orzecznictwa w tym zakresie i sądy bardzo często korzystają z zasady współżycia społecznego i względów słuszności i uznają, że termin 3-letni przedawnienia roszczeń dla banków rozpoczyna bieg od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o unieważnieniu umowy.

Nieważność obejmuje również wszelkie dodatkowe koszty zaciągnięcia kredytu – prowizje, marże, ubezpieczenie dodatkowe. Skutkiem wyroku unieważniającego umowę kredytu jest także anulowanie hipoteki.

Niektórzy frankowicze, zwłaszcza ci, którym pozostałaby nawet po unieważnieniu umowy duża kwota do zwrotu na rzecz banku, wyrażają gotowość do spłaty kredytu po

odfrankowieniu go. Odfrankowienie polega na uznania kredytu we frankach szwajcarskich za zawartego w złotówkach. Kredyt zatem pozostaje nadal do spłaty, ale już z niskim oprocentowaniem liczonym od początku zawarcia umowy w złotówkach. Zaletą takiego orzeczenia jest eliminacja ogromnego zadłużenia – o ok 30-60%.

Pamiętaj , że wcześniejsza spłata kredytu nie zamyka drogi dochodzenia roszczeń od banku z tytułu zawartej umowy kredytu.

pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach