ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Spółka partnerska – wspólnicy

Nie każdy może zawiązać spółkę partnerską. Prawo takie przysługuje tylko 20 grupom zawodowym. Tworzący spółkę wspólnicy zwani są partnerami.

Spółka partnerska to spółka osobowa. Od innych spółek osobowych różni się m.in. szczególnymi zasadami odpowiedzialności za zobowiązania. W spółce partnerskiej obowiązuje ta sama zasada co w spółce jawnej czyli wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem osobistym (obecnym i przyszłym) za długi spółki. Jednakże wierzyciel może się domagać zaspokojenia z majątku osobistego wspólników dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko samej spółce okaże się bezskuteczna. Podstawowa różnica między spółką jawną a partnerską polega na tym, że partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem w spółce wolnego zawodu przez pozostałych partnerów i ich podwładnych.

Gdy dojdzie do procesu sądowego, w którym wierzyciel spółki zażąda zapłaty od partnera, to partner ten, będzie musiał udowodnić, że za konkretne zobowiązanie nie odpowiada. W interesie wspólników jest zatem precyzyjne ułożenie stosunków pracy, bo jeśli spółka stanie się dłużnikiem z winy pracownika, a nie będzie jasne, komu on podlega, to partnerom trudno będzie się zwolnić z odpowiedzialności.

Warto również pamiętać o tym, że spółka partnerska to jedyna spółka osobowa, w której można powołać zarząd. Partnerzy zostają wówczas pozbawieni prawa reprezentowania spółki na zewnątrz.

Umowa spółki partnerskiej musi mieć bowiem formę aktu notarialnego. Wszystkie zmiany umowy spółki wymagają formy aktu notarialnego, co wiąże się z zapłatą wynagrodzenia notariuszowi. Do powstania spółki konieczne jest, aby partnerzy zgłosili ją w sądzie rejestrowym. O spółce można mówić dopiero wtedy, gdy zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis wspólnicy składają na formularzu KRS-W1 – tym samym co w wypadku spółki jawnej lub komandytowej. Za wpisanie spółki do rejestru i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym partnerzy zapłacą 1500 zł. Wysokość taksy notarialnej i podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od wartości wnoszonych do spółki wkładów.

Wspólnikiem spółki partnerskiej może być wyłącznie : adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz