ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rozwód zagraniczny – czy jest ważny w Polsce?

Wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie. Do tego czasu wyrok rozwodowy nie jest ważny w Polsce a para traktowana jest jak małżonkowie.

Aby wyrok sądu zagranicznego był ważny w Polsce, a osoba rozwiedziona mogła zawrzeć powtórne małżeństwo, wyrok taki wymaga uznania przez polski sąd. Oznacza to, iż trzeba przeprowadzić osobne postępowanie przed sądem polskim o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.

Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego o rozwód może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny, czyli każdy z małżonków, ale również ich dzieci czy inni spadkobiercy. Dopiero po uznaniu wyroku sądu rozwodowego można dokonywać zmian w księgach stanu cywilnego.

W celu uznania orzeczenia zagranicznego sądu należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu okręgowego w Polsce, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, czyli sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem że jedno z nich nadal przebywa w tym okręgu. Gdy żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy takiego nie można ustalić – miejsce zamieszkania występującego z wnioskiem. Do wniosku należy dołączyć urzędowy odpis wyroku (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego) oraz zaświadczenia o prawomocności orzeczenia. Należy dołączyć także odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce, gdy małżeństwo było zawierane w kraju lub było zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

Nie wszystkie orzeczenia zagranicznego sądu w sprawach rodzinnych podlegają uznaniu. Warunkiem uznania jest, by orzeczenie było prawomocne w państwie, w którym zostało wydane, a sprawa nie została prawomocnie osądzona przed sądem polskim. Ponadto wyrok nie może być sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego naszego kraju, strona nie była pozbawiona możliwości obrony, a zastosowane w sprawie obce prawo nie różni się w sposób istotny od prawa polskiego.

W wypadku gdy któraś ze stron nie zgadza się z postanowieniem sądu okręgowego, przysługuje jej apelacja, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga kasacyjna. Można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz