ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rozwód – piszemy pozew rozwodowy

Pozew o rozwód musi złożyć tylko jeden z małżonków. Pozew musi zostać prawidłowo napisany, aby sąd go pozytywnie rozpatrzył. Decyzję o rozwodzie podejmuje sąd w formie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Jeśli nawet jeden z małżonków nie zamieszkuje w dotychczasowym miejscu zamieszkania, to pozew rozwodowy kieruje się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie można tego ustalić pozew o rozwód wnosi się do sądu w miejscu zamieszkania powoda.

Opłata za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Opłatę tą można przesłać na konto sądu przelewem bankowym, lub opłacić je wykupując w kasie sądu znaki służące do opłat. Sprawa rozwodowa w sądzie okręgowym w Warszawie od momentu wniesienia pozwu do wydania wyroku w I instancji trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każda sprawa jest inna, a przedłuży postępowanie z pewnością ustalanie winy małżonka w rozpadzie związku, bowiem najczęściej wiąże się to z koniecznością przesłuchania świadków.

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym – na biurze podawczym w sądzie albo przesłany pocztą. W postępowaniu o rozwód występują dwie strony: powód (małżonek, który wnosi pozew) i pozwany (małżonek, z którym powód chce się rozwieść). Jednakże strona pozwana w sprawie o rozwód może również żądać separacji albo rozwodu.

W pozwie rozwodowym powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu. Rozwód orzec można z winy obydwojga małżonków, z winy jednego z małżonków lub bez orzekania o winie. Pozew rozwodowy powinien być odpowiednio i zwięźle uzasadniony. Koniecznie trzeba wymienić w nim okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego, czy z małżeństwa pochodzą dzieci, jeśli tak to trzeba opisać ich sytuację życiową. Pozew rozwodowy powinien być podpisany przez powoda. Powinien zawierać również datę i miejsce sporządzenia.

Do pozwu należy dołączyć: dowody na poparcie zawartych w pozwie okoliczności (np. na poparcie winy w rozkładzie małżeństwa drugiego małżonka), akt małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeżeli dzieci są małoletnie, odpis pozwu wraz z odpisami załączników.

Sąd orzeka o rozwodzie w momencie, gdy zajdą 2 przesłanki pozytywne i nie zajdzie żadna z przesłanek negatywnych. Do przesłanek pozytywnych zaliczamy zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd nie orzeka rozwodu w momencie, gdy mogłoby na tym ucierpieć dobro wspólne małoletnich dzieci małżonków, jak również w sytuacji gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeka rozwodu również w sytuacji, gdy wystąpi o to małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz