ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Podział mieszkania po rozwodzie

Orzekając rozwód, sąd zazwyczaj nie dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków, a jedynie określa sposób korzystania z mieszkania przez czas ich wspólnego zamieszkiwania. „Wspólne mieszkanie” to każde mieszkanie, które małżonkowie faktycznie razem zajmują i to także wtedy, gdy tytuł prawny przysługuje do niego tylko jednemu z małżonków. Podział mieszania po rozwodzie można nastąpić na kilka sposobów. Odpowiadamy, komu należy się mieszkanie po rozwodzie?

Wniosek o podział mieszkania po rozwodzie

Choć nie ma konieczności składania wniosku co do sposobu korzystania z mieszkania, bo sąd rozstrzyga o tym z urzędu, jednakże najlepiej będzie jeśli zainteresowany małżonek złoży taki wniosek i zaproponuje w nim konkretne rozwiązanie. Rozstrzygnięcie sądu może polegać na przydzieleniu każdemu z małżonków określonej części wspólnego mieszkania do odrębnego korzystania, z jednoczesnym określeniem, które pomieszczenia pozostają we wspólnym używaniu (np. przedpokój, kuchnia, łazienka). Sąd może również przyznać mieszkanie jednemu z małżonków. Drugi małżonek musi jednak wyrazić zgodę na opuszczenie zajmowanego mieszkania bez dostarczenia mu lokalu zamiennego. Gdy zaś małżonkowie mieszkają już oddzielnie (są w tzw. separacji faktycznej), sąd co do zasady w sprawie o rozwód nie zajmuje się ich mieszkaniem. Kwestia ta pozostaje do uregulowania jako sprawa o podział majątku dorobkowego małżonków.

Komu mieszkanie po rozwodzie?

Należy pamiętać, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie wskazuje, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących mieszkania uwzględnia się przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Na zgodny wniosek stron sąd, ustalając sposób korzystania z mieszkania, może określić wielkość udziału każdego z małżonków w ponoszeniu kosztów związanych z eksploatacją mieszkania.

Często jednak wyrok rozwodowy, nawet jeśli zawiera rozstrzygnięcie co do sposobu korzystania z mieszkania, nie kończy sporów między eksmałżonkami. W tej sytuacji należy wystąpić do sądu z żądaniem podziału majątku wspólnego, w tym także prawa do lokalu zajmowanego przez małżonków (o ile wchodzi on w skład majątku wspólnego). Wówczas sąd przyzna prawo do lokalu jednemu z małżonków i tym samym definitywnie zakończy problemy związane ze wspólnym zamieszkiwaniem rozwiedzionych małżonków.

Eksmisja eksmałżonka

Gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może w wyroku rozwodowym na żądanie drugiego małżonka orzec jego eksmisję ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

 

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz