ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rozwód, co należy o nim wiedzieć? Kiedy sąd udzieli rozwodu?

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego człowieka. Budzi wiele emocji, szczególnie wówczas, gdy małżonkowie są ze sobą skonfliktowani. Decyzja o nim jest przemyślana. Zawsze bowiem pojawiają się wątpliwości, czy dobrze robimy, szczególnie wówczas, gdy w rodzinie były dzieci. Podpowiadamy, co należy wiedzieć o rozwodzie i kiedy sąd może go udzielić?

Kiedy sąd udzieli rozwodu?

Podstawowym warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Trwały, czyli nie ma nadziei, że małżonkowie będą chcieli znowu żyć razem i zupełny, czyli nic już małżonków nie łączy np. mieszkają z nowymi partnerami.

Sprawy o rozwód lub separację rozpatruje sąd okręgowy w składzie 1 sędziego zawodowego i 2 ławników. Posiedzenia odbywają się z reguły przy drzwiach zamkniętych.

Przyczyny rozwodów

Przyczyny rozpadu małżeństwa dzieli się na zawinione (np. nadużywanie alkoholu, zdrada, agresja słowna i fizyczna, unikanie pracy, a także coraz częściej pojawiający się w powództwach – zły stosunek do rodziny małżonka, np. teściowej) oraz niezawinione przyczyny (np. choroba psychiczna czy inna długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, niezgodność charakterów, niedobór seksualny).

Sąd z urzędu wyjaśnienia jakie okoliczności doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. W tym celu przesłuchuje małżonków i powołanych przez nich świadków, zazwyczaj członków rodziny. Sąd ma obowiązek przesłuchania obu stron. Jeśli jednak to nie jest możliwe, bo np. pozwany mąż wyjechał zagranicę czy z innych powodów nie stawia się, sąd może ograniczyć się do przesłuchania obecnego małżonka. Jeśli sąd wezwie małżonka do osobistego stawiennictwa, a ten zignoruje wezwanie, może skazać go na grzywnę do 1 tys. zł.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Nawet jeśli sąd ustali, że nastąpił całkowity rozkład pożycia, nie oznacza to, że wyda wyrok rozwodowy. Sąd nie zgodzi się na rozwód jeśli są szanse na odbudowanie związku. Przede wszystkim sąd bierze pod uwagę okres trwania rozkładu, gdyż zakłada, że im dłużej trwa małżeństwo, tym większe jest prawdopodobieństwo, że niezgoda między małżonkami jest tylko czasowa. Wyrok rozwodowy także nie zapadnie, gdy wskutek rozstania małżonków miałoby ucierpieć dobro ich małoletnich dzieci lub gdy z innych powodów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód a władza rodzicielska

Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad nimi oraz o  obowiązku alimentacyjnym osobno na każde dziecko. Sprawy związane z dziećmi są najważniejsze dla sądu i im też poświęca najwięcej czasu. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, pod warunkiem że nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania.

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód? Opłata sądowa od pozwu o rozwód czy separację wynosi 600 zł. W razie zasadzenia alimentów na rzecz małżonka (nie dotyczy alimentów na dzieci) małżonek obciążony alimentami musi wnieść opłatę od zasądzonych alimentów wynoszącą 5 % ich rocznej wartości. Gdy sąd orzeknie eksmisję jednego z małżonków, konieczne jest wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł. Jeśli natomiast w wyroku rozwodowym sąd przeprowadzi podział majątku wspólnego, trzeba wnieść opłatę w wysokości 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku to opłata wynosi 300 zł. Zwrot poniesionych wydatków, czyli przede wszystkim opłat sądowych i wynagrodzenia radcy prawnego możemy uzyskać w wyroku zasadzającym rozwód.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

 

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz