ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie będącym ze sobą w związku małżeńskim sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Podobnie może uczynić sąd jeśli dobro dziecka jest zagrożone. Tak więc, ograniczenie władzy rodzicielskiej zawsze ma na celu tylko i wyłącznie dobro małoletniego.

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej odnosi się do sytuacji, w której to istnieją istotne przeszkody, które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie praw rodzicielskich. Może dotyczyć nie tylko jednego z rodziców, ale i obojga.

Ograniczając jednego z rodziców w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, sąd musi powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Treść obowiązków i uprawnień rodzica, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej może dotyczyć podejmowania decyzji o wyborze szkoły, sposobie leczenia, zasadach wykształcenia oraz kierunku kształcenia itp. Zasada ta ma również zastosowanie w sytuacji, gdy rodzice pozostają ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyją osobno.

Kiedy Sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z rodziców?

Jedną z przyczyn ograniczenia władzy rodzicielskiej jest stan zagrożenia dobra dziecka. Przy czym dobro dziecka nie musi być tu naruszone, a wystarczający jest stan zagrożenia. W takiej sytuacji sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenie, a w szczególności może:

 1. zobowiązać rodziców do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,
 2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
 3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
 4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
 5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Ograniczając władzę rodzicielską sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego dziecka ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Zawsze przy orzekaniu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej powinien kierować się zasadą dobra dziecka. Nie bez znaczenia pozostają okoliczności dotyczące osoby dziecka, takie jak: wiek, stopień związania uczuciowego dziecka z rodzicem, płeć dziecka oraz fakt posiadania przez niego rodzeństwa, które powinno wychowywać się razem.

Co powinien zawierać wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Decydując się na ograniczenie władzy rodzicielskiej warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Sprawy rodzinne nie należą do łatwych, tym bardziej, że często towarzyszą im skrajne emocje. Doświadczony adwokat ds. rodzinnych pomoże przygotować wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także będzie nas reprezentować w sądzie.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien zawierać następujące elementy:

 • data,
 • miejscowość,
 • oznaczenie właściwego Sądu,
 • podanie imion, nazwisk, numerów PESEL i adresów danych zarówno wnioskodawcy, jak i uczestników postępowania, czyli rodziców i dziecka,
 • opis żądania ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • załączniki.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Sąd uchyla zawieszeni, gdy przyczyna zawieszenia przestaje istnieć.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz