ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Niezdolny do pracy może pracować

Pracownik mający orzeczenie potwierdzającego całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy, nadal może wykonywać pracę warunkiem jest jednak, by lekarz medycyny pracy po przeprowadzonych wstępnych badaniach dopuścił pracownika do wykonywania pracy.

Niezdolność do pracy z reguły oznacza niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie czy w pewnej grupie zawodów, nie zaś niezdolność do pracy w ogóle.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby nie wyklucza możliwości dalszego zatrudniania tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia jej w formie telepracy.

Po uzyskaniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności pracodawca powinien skierować pracownika na kontrolne badania do zakładowego lekarza medycyny pracy w celu pozyskania informacji, czy pracownik może nadal świadczyć pracę na dotychczasowym stanowisku. Kodeks pracy zakazuje bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Ale uwaga! Jeżeli w wyniku badań lekarz stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, to okoliczność ta może uzasadniać wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a dodatkowo może stanowić podstawę odsunięcia pracownika od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Jakie korzyści daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności może być przyznane dożywotnio lub okresowo, w zależności od tego, czy stan zdrowia pacjenta może się poprawić w wyniku leczenia. Wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Aby móc ubiegać się o wydanie orzeczenia, należy wypełnić stosowny wniosek. Do pisma należy dołączyć dokumentację medyczną w postaci kserokopii innych orzeczeń, szpitalnych kart informacyjnych, badań lekarskich oraz konsultacji. Po otrzymaniu wniosku zespół orzekania o niepełnosprawności ustala datę posiedzenia wraz z odpowiednim badaniem lekarskim. Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje ulga rehabilitacyjna, którą można odliczyć od dochodu. Obejmuje ona wydatki związane z leczeniem i ułatwieniem życia osobie niepełnosprawnej (protezy, koszty opieki pielęgniarskiej, dostosowania mieszkania, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne itp.). Niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny. Natomiast bliscy, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, mogą starać się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz