ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Egzekucja – opis i oszacowanie

Każda zajęta rzecz przez komornika powinna zostać opisana i oszacowana. Wyceny komornik może dokonać tego sam bazując na własnym doświadczeniu, może też w tym celu powołać rzeczoznawcę majątkowego.

Po dokonaniu przez organ egzekucyjny zajęcia nieruchomości oraz wezwaniu dłużnika do zapłaty, komornik przystępuje do kolejnego etapu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, jakim jest opis i oszacowanie nieruchomości. Najbezpieczniej dla komorników jest powołać do oszacowania biegłego. Do chwili kiedy biegły dokona wyceny komornik dokonuje oszacowania tymczasowego. Komornik powołuje biegłego ze stałej listy biegłych sądowych. W sytuacji kiedy komornik ma wątpliwości czy opinia biegłego nie jest wadliwa, czy też niepełna może ponowić dokonanie opisu i oszacowania. Oszacowywać może ten sam biegły bądź też inny biegły. Jeżeli na liście biegłych prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego nie ma biegłego w specjalności jaka jest potrzebna komornikowi w danym przypadku – komornik musi zwrócić się do sądu o wyznaczenie biegłego. Oszacowanie biegłego może być dla komornika nie wiążące , gdyż podlega ocenie komornika.

Jeżeli dłużnik poddaje wątpliwości wysokość wyceny dokonanej przez biegłego może złożyć do komornika wniosek o wyłączenie biegłego i powołanie nowego, musi jednak uzasadnić takie żądanie. O tym czy wniosek dłużnika zostanie rozpatrzony pozytywnie decyduje komornik. Jeżeli decyzja komornika nie satysfakcjonuje dłużnika np. biegły nie został wyłączony- wtedy dłużnik może złożyć do sądu skargę na czynności komornika. Skarga na opis i oszacowanie dotyczy najczęściej wyceny nieruchomości. Opis i oszacowanie nieruchomości podlega zaskarżeniu w drodze skargi na czynność komornika. Termin do zaskarżenia liczy się od dnia ukończenia opisu i oszacowania. Przy czym przez ukończenie opisu i oszacowania należy rozumieć sporządzenie i podpisanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości przez komornika.

Należy pamiętać, że w stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania, w stosunku zaś do osób trzecich oraz dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów. W stosunku do każdego jednak, dysponującego informacją o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą powzięcia wiadomości o powyższym, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz