ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Alimenty na żonę w czasie małżeństwa

W małżeństwie istnieje obowiązek wzajemnego wspomagania się, w tym zabezpieczenia finansowego współmałżonka. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku można zażądać zapłaty alimentów na rzecz żony lub męża.

Jeśli małżonek nie zaspokaja potrzeb rodziny, a więc np. w niewystarczającym stopniu przykłada się do wydatków domowych, nie uczestniczy w kosztach utrzymania domu, to drugi małżonek może wystąpić do sądu o alimenty na swoją rzecz. Będzie tak np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie pracuje i wychowuje dzieci a małżonek pracujący nie dostarcza małżonkowi nie pracującemu zawodowo środków utrzymania, albo robi to w stopniu niewystarczającym. Stanowi o tym kodeks rodzinny i opiekuńczy który wskazuje, że : “Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Także, jeśli małżonek, który pracuje zawodowo, nie uczestniczy w wystarczającym stopniu w zaspokajaniu potrzeb rodziny, drugi z małżonków może zwrócić się do sądu, aby ten nakazał przekazywać wynagrodzenie tego pierwszego małżonka do rąk drugiego małżonka.

Postępowanie o dostarczenie środków utrzymania (czyli o alimenty) jest zwolnione z kosztów sądowych, co oznacza, że strona składająca pozew nie musi uiszczać wpisu sądowego.

W przypadku konkubinatu nie ma prawnego obowiązku utrzymywania współpartnera. Jest tak nawet wtedy, jeśli z przyczyn losowych, czy zgodnie z zasadami współżycia społecznego wydaje się, iż taki obowiązek powinien istnieć. Jednakże konkubenci mają prawo zawrzeć miedzy sobą umowę, w której zobowiążą się względem siebie do świadczeń o charakterze alimentacyjnym.

Do alimentów ma prawo także dziecko. Niezależnie bowiem od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy z wolnego związku (o ile jest uznane przez ojca albo ojcostwo zostało sądownie ustalone), istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców względem tego dziecka.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach