ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Alimenty na żonę w czasie małżeństwa

W małżeństwie istnieje obowiązek wzajemnego wspomagania się, w tym zabezpieczenia finansowego współmałżonka. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku można zażądać zapłaty alimentów na rzecz żony lub męża. Czym są alimenty na żonę i kiedy można się o nie starać? Ile wynoszą alimenty na żonę?

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę nie należą w Polsce do rzadkości i nie dotyczą one tylko i wyłącznie sytuacji, gdy pozostajemy w formalnym związku, ale także można się o nie starać także po rozwodzie. Każdy z małżonków bowiem ma obowiązek zgodnie ze swoimi siłami i możliwościami zarobkowymi oraz majątkowymi przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Alimenty na żonę są więc specjalnym rodzajem świadczenia wynikającym z jej usprawiedliwionych potrzeb. Co istotne, podobnie jak w przypadku obowiązku na rzecz dzieci nie wymagają od uprawnionego, aby znajdował się on w niedostatku.

Przesłankami obowiązku alimentacyjnego na rzecz żony w czasie trwania małżeństwa są:

  •         jego usprawiedliwione potrzeby,
  •         zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

Kiedy można się starać o alimenty na żonę?

Jeśli małżonek nie zaspokaja potrzeb rodziny, a więc np. w niewystarczającym stopniu przykłada się do wydatków domowych, nie uczestniczy w kosztach utrzymania domu, to drugi małżonek może wystąpić do sądu o alimenty na swoją rzecz. Będzie tak np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie pracuje i wychowuje dzieci a małżonek pracujący nie dostarcza małżonkowi nie pracującemu zawodowo środków utrzymania, albo robi to w stopniu niewystarczającym. Stanowi o tym kodeks rodzinny i opiekuńczy który wskazuje, że : „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Także, jeśli małżonek, który pracuje zawodowo, nie uczestniczy w wystarczającym stopniu w zaspokajaniu potrzeb rodziny, drugi z małżonków może zwrócić się do sądu, aby ten nakazał przekazywać wynagrodzenie tego pierwszego małżonka do rąk drugiego małżonka.

Ile kosztuje pozew o alimenty na żonę?

Postępowanie o dostarczenie środków utrzymania (czyli o alimenty) jest zwolnione z kosztów sądowych, co oznacza, że strona składająca pozew nie musi uiszczać wpisu sądowego.

Alimenty a konkubinat?

W przypadku konkubinatu nie ma prawnego obowiązku utrzymywania współpartnera. Jest tak nawet wtedy, jeśli z przyczyn losowych, czy zgodnie z zasadami współżycia społecznego wydaje się, iż taki obowiązek powinien istnieć. Jednakże konkubenci mają prawo zawrzeć miedzy sobą umowę, w której zobowiążą się względem siebie do świadczeń o charakterze alimentacyjnym.

Do alimentów ma prawo także dziecko. Niezależnie bowiem od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy z wolnego związku (o ile jest uznane przez ojca albo ojcostwo zostało sądownie ustalone), istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców względem tego dziecka.

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Na wysokość alimentów ma wpływ bardzo wiele czynników. Oznacza to ni mniej ni więcej, że nie ma stałej kwoty, która zostanie zasądzona. Co więcej, w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi z nich może żądać alimentów, nawet wówczas, gdy nie pozostaje on w niedostatku.

Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa nie są nowością. Mamy prawo ich żądać, jeżeli nasze potrzeby nie są zaspokojone, a my z jakichkolwiek powodów nie możemy podjąć pracy zarobkowej np. ponieważ zajmujemy się domem oraz dziećmi. Znając swoje prawa możemy je skutecznie egzekwować od drugiego małżonka.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz