ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Adopcja tylko w sądzie

Przysposobienie czyli adopcja oznacza nawiązanie między przysposabiającym a przysposobionym dzieckiem stosunku prawno-rodzinnego. Dziecko przysposobione staje się dzieckiem osób, które je przysposobiły, ma takie same prawa i obowiązki jak dziecko biologiczne.

Istnieją trzy rodzaje przysposobienia: pełne, nierozwiązywalne (zwane całkowitym) oraz niepełne. W wyniku przysposobienie pełnego powstaje pokrewieństwo między dzieckiem a osobami przysposabiającymi, a także między dzieckiem a rodziną przysposabiających. Następuje zerwanie więzi z rodziną naturalną i nawiązanie więzi z nową rodziną (zarówno z nowymi rodzicami, jak i ich krewnymi). Po takim przysposobieniu następuje wpis do aktu urodzenia dziecka – przysposabiających wpisuje się jako rodziców. Istnieje tez możliwość wydania nowego aktu urodzenia, ale tylko wtedy, gdy tak postanowi sąd opiekuńczy. Dziecko otrzymuje nazwisko przysposabiającego.

Przysposobienie całkowite jest odmianą przysposobienia pełnego, a charakteryzuje się tym, że jest nierozwiązywalne i obowiązuje tu zasada pełnej tajemnicy. Następuje tylko wtedy, gdy rodzice naturalni dziecka zgodzili się przed sądem na przysposobienie ich dziecka, nie wskazując osoby, która ma je przysposobić. Wówczas zawsze sporządza się nowy akt urodzenia dziecka, z przysposabiającymi wpisanymi jako rodzice.

Z kolei w wyniku przysposobienia niepełnego powstaje stosunek pokrewieństwa między dzieckiem a przysposabiającymi. Zerwana więc zostaje więź między dzieckiem a naturalnymi rodzicami. Dziecko nie zostaje jednak włączone do nowej rodziny – tzn. nie staje się ani rodzeństwem naturalnych dzieci nowych rodziców ani nie zyskuje nowej babci, wujka itp. Nadal istnieją wszystkie więzi pokrewieństwa z biologiczną rodziną dziecka, poza pokrewieństwem z naturalnymi rodzicami. Przysposobienie niepełne może być zmienione na pełne na wniosek przysposabiającego. o tym, czy taka zmiana powinna nastąpić, decyduje sąd opiekuńczy.

Procedura sądowa

Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego. Wyłącznie uprawnionym do jego wszczęcia jest przysposabiający. Po wpłynięciu wniosku o adopcję sąd wzywa na pierwszą sprawę wnioskodawców oraz opiekuna prawnego dziecka – interesy dziecka skierowanego do adopcji reprezentuje opiekun prawny lub kurator, ustanowiony przez sąd na wniosek ośrodka adopcyjnego bądź placówki, w której dziecko aktualnie przebywa. W trakcie postępowania sądowego przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania nowych rodziców, wykonane badania psychologiczne. Sąd zobowiąże także przyszłych rodziców do złożenia niezbędnych dokumentów np. odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego, zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia, wyników badań WR, prześwietlenia klatki piersiowej, zaświadczeń z poradni zdrowia psychicznego i poradni odwykowej.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2021 © Adwokat Anna Błach

Zadzwoń teraz