ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Zwolnienie lekarskie – nie pracuj na nim

Pracownik powinien pamiętać, że jeśli podczas zwolnienia lekarskiego wykonuje choćby sporadyczną i nieobciążającą pracę naraża się na obowiązek zwrotu zasiłku chorobowego do ZUS.

Sąd Najwyższy rozpatrywał ostatnio sprawę dyrektora zakładu górniczego w przedsiębiorstwie państwowym. Pracownik odwołał się od decyzji ZUS, który uznał, że powinien zwrócić prawie 15 tys. zł zasiłku chorobowego. W okresie kwiecień-lipiec przebywał on na zwolnieniach lekarskich z przyczyn kardiologicznych i był leczony farmakologicznie. Na zwolnieniach zaznaczano, że chory może chodzić, jednocześnie zalecając mu wykonanie wielu badań. W tym celu korzystał z samochodu służbowego przedsiębiorstwa.

W oczekiwaniu na odbiór samochodu służbowego w przedsiębiorstwie przeglądał on korespondencję, podpisywał faktury, zamówienia, rozmawiał z główną księgową. Trwało to od 1 do 3 godzin. Powołany w sprawie biegły stwierdził, że czynności te nie wpłynęły niekorzystnie na stan zdrowia ubezpieczonego, gdyż odpowiadały dozwolonemu wysiłkowi.

Sąd I instancji zmienił więc decyzję ZUS i uznał, że wypłaconego zasiłku nie należy zwracać. W uzasadnieniu wskazał, że nie doszło do naruszenia ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, bo ubezpieczony faktycznie nie wykonywał pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy, a w zakładzie był sporadycznie lub przy okazji badań lekarskich. Ponadto nie pobierał on wynagrodzenia za dokonane czynności.

Sąd II instancji zajął odmienne stanowisko i oddalił odwołanie. Stwierdził, że ubezpieczony wykonywał obowiązki pracownicze i nie jest istotne, czy otrzymał za nie wynagrodzenie.

W skardze kasacyjnej od wyroku zarzucono, że czynności wykonywane przez ubezpieczonego miały jedynie charakter formalny, a ich wykonanie nie obciążało jego zdrowia i nie było dla niego szkodliwe – co stwierdził biegły.

Sąd Najwyższy oddalił jednak skargę. W uzasadnieniu wskazał na ugruntowane w orzecznictwie stanowisko, iż utrata zasiłku następuje w sposób niezależny po spełnieniu jednej z dwóch przesłanek tj. wykonywania pracy lub wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem. Wystarczy więc, że w czasie orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową, i to niezależnie od tego, jak bardzo uciążliwą dla organizmu. Nie jest niezbędne badanie, czy była ona niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego.

Sąd wskazał ponadto, że nie można mówić o tym, iż pracownik, który dokonuje jedynie czynności formalnych, w rzeczywistości nie pracuje. Również niepobieranie wynagrodzenia za te czynności nie zmienia tego, że faktycznie podejmuje się działania mające na celu realizację obowiązków pracowniczych.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach