ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zwolnienie lekarskie, czyli czy na L4 można pracować?

Zwolnienie lekarskie uprawnia pracownika do pobierania zasiłku chorobowego, za czas niezdolności do pracy. Zdarza się, że wiele osób korzysta z niego nagminnie, aby uzyskać dodatkowy dochód, pracując „na czarno”. Równie często osoby prowadzące własną działalność gospodarczą idą na L4, jednocześnie nadal pracując. Odpowiadamy, czy na L4 można pracować.

Czy można pracować na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik powinien pamiętać, że jeśli podczas zwolnienia lekarskiego wykonuje choćby sporadyczną i nieobciążającą pracę naraża się na obowiązek zwrotu zasiłku chorobowego do ZUS. Co istotne, nie ma przeciwwskazań do tego, by wykonywał on pracę zawodową, pod warunkiem, że nie pobiera on zasiłki.

Czy na L4 można pracować, czyli co na to Sąd?

Sąd Najwyższy rozpatrywał ostatnio sprawę dyrektora zakładu górniczego w przedsiębiorstwie państwowym. Pracownik odwołał się od decyzji ZUS, który uznał, że powinien zwrócić prawie 15 tys. zł zasiłku chorobowego. W okresie kwiecień-lipiec przebywał on na zwolnieniach lekarskich z przyczyn kardiologicznych i był leczony farmakologicznie. Na zwolnieniach zaznaczano, że chory może chodzić, jednocześnie zalecając mu wykonanie wielu badań. W tym celu korzystał z samochodu służbowego przedsiębiorstwa.

W oczekiwaniu na odbiór samochodu służbowego w przedsiębiorstwie przeglądał on korespondencję, podpisywał faktury, zamówienia, rozmawiał z główną księgową. Trwało to od 1 do 3 godzin. Powołany w sprawie biegły stwierdził, że czynności te nie wpłynęły niekorzystnie na stan zdrowia ubezpieczonego, gdyż odpowiadały dozwolonemu wysiłkowi.

Sąd I instancji zmienił więc decyzję ZUS i uznał, że wypłaconego zasiłku nie należy zwracać. W uzasadnieniu wskazał, że nie doszło do naruszenia ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, bo ubezpieczony faktycznie nie wykonywał pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy, a w zakładzie był sporadycznie lub przy okazji badań lekarskich. Ponadto nie pobierał on wynagrodzenia za dokonane czynności.

Sąd II instancji zajął odmienne stanowisko i oddalił odwołanie. Stwierdził, że ubezpieczony wykonywał obowiązki pracownicze i nie jest istotne, czy otrzymał za nie wynagrodzenie.

W skardze kasacyjnej od wyroku zarzucono, że czynności wykonywane przez ubezpieczonego miały jedynie charakter formalny, a ich wykonanie nie obciążało jego zdrowia i nie było dla niego szkodliwe – co stwierdził biegły.

Sąd Najwyższy oddalił jednak skargę. W uzasadnieniu wskazał na ugruntowane w orzecznictwie stanowisko, iż utrata zasiłku następuje w sposób niezależny po spełnieniu jednej z dwóch przesłanek tj. wykonywania pracy lub wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem. Wystarczy więc, że w czasie orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową, i to niezależnie od tego, jak bardzo uciążliwą dla organizmu. Nie jest niezbędne badanie, czy była ona niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego.

Sąd wskazał ponadto, że nie można mówić o tym, iż pracownik, który dokonuje jedynie czynności formalnych, w rzeczywistości nie pracuje. Również niepobieranie wynagrodzenia za te czynności nie zmienia tego, że faktycznie podejmuje się działania mające na celu realizację obowiązków pracowniczych.

Podsumowując, będąc na zwolnieniu lekarskim i pobierając zasiłek chorobowy należy zrezygnować z jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz