ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

ZUS – nienależnie pobranie świadczenia trzeba zwrócić

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba pobrała świadczenie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami jej się nie należało. Podpowiadamy, kiedy konieczny jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń i czy można się od niego odwołać.

Kiedy konieczny jest zwrot niezależnie pobranych świadczeń?

Osoba jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia ZUS i to niezależnie od tego czy wiedziała, że świadczenia takie jest jej nie przysługuje.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do nienależnie pobranych świadczeń zaliczamy:

  1. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
  2. świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenia;
  3. świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu.

Kiedy ZUS nie może żądać zwrotu niezależnie pobranych świadczeń?

Zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń organ rentowy nie może żądać za okres dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku gdy został on zawiadomiony przez osobę pobierającą świadczenie o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane. W pozostałych przypadkach organ rentowy nie może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 3 lata.

Ponadto kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności, podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w pozostałych przypadkach za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Kiedy ZUS może odstąpić od zwrotu niezależnie pobranych?

Warto zaznaczyć, iż organ rentowy w przypadku szczególnie uzasadnionych okoliczności może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Należy także pamiętać, że nawet jeżeli ZUS wystawi decyzję o zwrot niezależnie pobranych świadczeń, możemy się od niej odwołać.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz