ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zasiedzenie rzeczy ruchomej

Zasiedzieć można zarówno nieruchomość, jak i rzecz ruchomą np. samochód. Warunkiem koniecznym do zasiedzenia jest ciągłe posiadanie rzeczy. Różnica polega przede wszystkim na długości posiadania. Na czym polega zasiedzenie rzeczy ruchomej? Jak długo trwa zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Na czym polega zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Zasiedzenie rzeczy ruchomej np. samochodu to nic innego jak jego użytkowanie nieprzerwane przez długi czas. Powoduje ono, że na skutek upływu odpowiednio długiego czasu jego posiadania z mocy prawa stajemy się jej właścicielami, jeżeli prawny właściciel nie interesuje się swoją własnością.

Zasiedzenie polega na nabyciu własności rzeczy przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Instytucja zasiedzenia pełni funkcję stabilizującą stosunki własnościowe. Legalizuje długotrwały stan faktyczny posiadania przez osobę, która formalnie właścicielem nie jest, jednak zachowuje się tak jak właściciel. Fakt, że dotychczasowy właściciel na skutek zasiedzenia ponosi szkodę jest tłumaczony jego własnym zaniedbaniem interesów przejawiającym się długotrwałym tolerowaniem cudzego posiadania.

Jak długo trwa zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Do nabycia własności ruchomości przez posiadacza rzeczy konieczny jest nie tylko upływ określonego czasu nieprzerwanego posiadania, ale także stan dobrej wiary, w jakim musi znajdować się posiadacz przez cały okres nieprzerwanego posiadania. Nabycie własności rzeczy ruchomej przez zasiedzenie nastąpi, jeżeli posiadacz samoistny posiada rzecz nieprzerwanie od 3 lat, chyba że posiada w złej wierze. W odróżnieniu od zasiedzenia nieruchomości, posiadacz samoistny rzeczy ruchomej nabędzie jej własność, jeżeli uzyskał posiadanie w dobrej wierze i w takim stanie pozostaje przez okres co najmniej 3 lat. Pojęcie dobrej wiary oznacza stan wiedzy i świadomości posiadacza, który w chwili uzyskania posiadania pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności. Dlatego też samowolne zawładnięcie cudzą rzeczą ruchomą przez złodzieja eliminuje możliwość nabycia przez niego własności rzeczy w przyszłości z uwagi na złą wiarę posiadacza.

Wniosek o zasiedzenie rzeczy ruchomej

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie rzeczy. Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych osób, przeciwko którym biegnie termin zasiedzenia, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu ich przez ogłoszenie. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia nikt nie zgłosi się albo zgłosi się, ale nie wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie. Po ustaleniu spełnienia się przesłanek zasiedzenia sąd wydaje postanowienie, w którym stwierdza nabycie oznaczonej rzeczy przez jej posiadacza samoistnego. W praktyce, postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia jest przydatne choćby wtedy, gdy chcemy zarejestrować samochód albo motocykl, ale nie mamy dowodów na to, że jesteśmy jego właścicielami. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia potwierdza bowiem, że jesteśmy właścicielami pojazdu i na jego podstawie możemy zostać wpisani jako właściciele pojazdu w dokumentach rejestracyjnych.

Ile kosztuje zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Od wniosku o zasiedzenie rzeczy ruchomej pobierana jest opłata stała w kwocie 2 tys. zł. Dowód uiszczenia opłaty należy dołożyć wraz z innymi dokumentami.

Jeżeli zależy nam na tym, by ubiegać się o zasiedzenie rzeczy ruchomej warto skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów, którzy poprowadzą nas przez cały proces.

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz