ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa polega na wykazaniu, że osoba prawnie uznawana dotąd za ojca dziecka w rzeczywistości nim nie jest.

Polskie prawo przyjęło zasadę dobra dziecka jako nadrzędną. Wychodząc z założenia, iż ustalenie, które osoby są rodzicami zapewnia uzyskanie pomocy życiowej, znacznie ograniczono możliwość wystąpienia z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Mężczyzna może wytoczyć pozew w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach. Dziecko może wytoczyć powództwo do ukończenia 21 roku życia. Powyższe terminy nie wiążą prokuratora, który może wystąpić z odpowiednim powództwem w każdym czasie. Prokurator ma możliwość wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa w każdym terminie. Prokurator może wszcząć postępowanie na wniosek osoby zainteresowanej, wniosek nie wymaga żadnych formalności – wystarczy pismo skierowane do prokuratury rejonowej. Należy jednak pamiętać, że prokurator nie jest jednak zobowiązany do wystąpienia powództwem o zaprzeczenie ojcostwa i brak jest instrumentów prawnych, które mogłyby go zmusić do takiego działania. Ocena prokuratora, co do złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa uzależniona jest od okoliczności każdej sprawy i ma na celu głównie ochronę dobra dziecka.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznawane są przez wydziały rodzinne sądów rejonowych. Podczas sprawy należy udowodnić, że osoba będąca prawnym ojcem nie jest ojcem biologicznym. Strona wnosząca pozew zobowiązana jest do udowodnienia podnoszonych przez siebie okoliczności np. poprzez własne wyjaśnienia, zeznania świadków, dowody z dokumentów czy opinie biegłych, w tym test DNA.

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy. Udział prokuratora w postępowaniu nie oznacza zatem, iż którakolwiek ze stron jest podejrzewana o przestępstwo, a stanowi jedynie skorzystanie z uprawnień.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, bądź przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Wyjątek od powyższej reguły stanowi sytuacja, w której dziecko rodzi się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Wówczas domniemywa się, że ojcem jest drugi mąż.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach