ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zameldowanie – jakie prawa ma lokator?

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych każdy mieszkający w Polsce, zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, musi być zameldowany. Niedopełnienie tegoż obowiązku może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, za co może zostać nałożona kara grzywny, a nawet ograniczenia wolności!

Każdy obywatel Polski jest obowiązany zameldować się na pobyt stały w miejscu swojego stałego zamieszkania. Zaznaczyć przy tym należy, iż na stałe można zameldować się tylko w jednym miejscu. Natomiast na pobyt czasowy można być zameldowanym jednocześnie w kilku miejscach. Pobyt czasowy oznacza przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego, które nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące.

Meldunek daje prawo do przebywania w danym miejscu. I tak np. w przypadku konfliktu pomiędzy najemcą mieszkania a wynajmującym, wynajmujący może zwrócić się do policji o pomoc we wpuszczeniu go do mieszkania. Wynajmujący nie może z kolei meldować innych osób bez uzyskania stosownej zgody od najemcy. W sytuacji gdy termin, do którego zawarta była umowa najmu upłynął, zaś lokator nie chce dobrowolnie wyprowadzić się, właściciel może w takiej sytuacji wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję. Wystąpienie ze wskazanym powództwem jest konieczne, gdyż do wymeldowania może dojść dopiero po orzeczeniu sądu. Dopiero gdy lokator zostanie usunięty z mieszkania, można wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wymeldowanie takiego byłego lokatora.

Gdy dana osoba od dłuższego czasu (przynajmniej trzy miesiące) nie mieszka i nie pojawia się w miejscu stałego zameldowania, w takiej sytuacji można wymeldować osobę zaocznie. Zaznaczyć przy tym należy, iż opuszczenie miejsca przez taką osobę powinno mieć charakter trwały i powinno być dobrowolne.

Obowiązek wiecznie żywy

Niewiele osób przestrzega ustawowego obowiązku, który nakazuje nam zameldować się pod konkretnym adresem najpóźniej przed upływem czwartej doby od dnia przybycia. Przy dokonaniu czynności meldunku będą nam potrzebne następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej,
  • karta stałego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się dla cudzoziemców,
  • ewentualnie w przypadku zamiaru meldowania się na stały pobyt konieczne będzie potwierdzenie wymeldowania się z poprzedniego miejsca stałego pobytu.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz