ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Konstytucja gwarantuje wolność gospodarczą, ale w pewnych przypadkach w prawnie określonych może być ona odebrana. Sąd upadłościowy po ustaleniu upadłości przedsiębiorcy może wydać ogólny zakaz obejmujący prowadzenie wszystkich rodzajów działalności. Zakazem można objąć osoby odpowiedzialne za niedopełnienie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub osoby utrudniające postępowanie (np. nie wydanie ksiąg handlowych, ukrywanie majątku). Dodatkowo sąd upadłościowy może orzec zakaz wobec dłużnika, który jest osobą fizyczną, także jeżeli jego niewypłacalność jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Osoba, której w ten sposób zakazano prowadzenia działalności jest pozbawiona prawa do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji członka zarządu rady nadzorczej, pełnomocnika w spółce, przedsiębiorstwie, spółdzielni. Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może zgłosić każdy z wierzycieli lub syndyk, a sąd orzeka taki zakaz na okres od 3 do 10 lat.

Ponadto sąd karny może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Najczęściej w grę wchodzą tu tzw. przestępstwa gospodarcze. Jednakże sąd karny ma prawo zakazać jedynie takiej działalności, którą prowadził skazany. Jeśli na przykład kierował firmą produkującej szampony i naraził swoich partnerów handlowych na straty, to sąd nie może mu na tej podstawie zabronić prowadzenia biura księgowego. Sąd może orzec taki zakaz na okres od 1 do 10 lat. Ponadto, by uniemożliwić podejrzanemu ukrycie dowodów czy kontynuowanie działalności przestępczej, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być wydany już przez prokuratora przed skierowaniem sprawy do sądu. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej do 5 lat za przestępstwa uregulowane w kodeksie karnym skarbowym – np. za wyłudzenie zwrotu podatku lub przemyt celny.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w przypadku, gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa lub jeżeli dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz