ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Wypadek – kto za niego odpowiada?

Zimą często dochodzi do wypadków na skutek zaniedbań w odśnieżaniu i usuwaniu lodu, sopli. Najczęściej do wypadków dochodzi przy wejściach do sklepów, punktów usługowych oraz na parkingach.

Najczęściej za wypadek odpowiada właściciel nieruchomości lub najemca lokalu, który prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku supermarketów, biurowców, parkingów przy nich właściciel czy najemca korzysta zwykle z usług profesjonalisty w zakresie zarządzania nieruchomościami, co pozwala mu przenieść odpowiedzialność za utrzymanie czystości na zarządcę. Pomimo braku wyraźnych podstaw prawnych, właściciel nieruchomości powinien dodatkowo usuwać nawisy śnieżne i sople, uprzątać lód z dachów budynków. Wskazują na to wytyczne płynące z orzecznictwa Sądu Najwyższego, gdzie przyjmuje się, że obowiązek dbałości o zdrowie i życie człowieka może wynikać nie tylko z normy ustawowej, ale ze zwykłego rozsądku, popartego zasadami doświadczenia, które nakazują podjęcie niezbędnych czynności zapobiegających możliwości powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka.

Sprawcy w tego typu szkodach , czyli najemcy, właściciele czy zarządcy odpowiadają na zasadzie winy. Podstawę ich odpowiedzialności określa art. 415 kodeksu cywilnego poprzez stwierdzenie, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę ze swojej winy innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. W wyroku z 2005 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli z winy zarządcy drogi publicznej doszło na niej do niebezpiecznego wypadku, to ponosi on odpowiedzialność na zasadzie winy.

Należy jednak pamiętać, że utrzymanie dróg, chodników i innych miejsc w okresie zimowej aury w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych będzie niemożliwe do wykonania. Przykładowo przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi nie ma często możliwości usunąć niebezpieczeństwa jednocześnie i na całym podległym terenie. Tym samym, takie przypadki będzie trzeba ocenić w rozsądnych granicach, z uwzględnieniem możliwości technicznych zobowiązanego. Dlatego też dopiero sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy osoba odpowiedzialna za odśnieżanie czy odlodzenie określonych miejsc, usunięcie nawisów śnieżnych, czy sopli wykonała wszelkie możliwe czynności, aby zapewnić bezpieczeństwo dla życia, zdrowia i mienia.

Niektóre osoby mogą napotkać na trudności w uzyskaniu świadczeń z tytułu poniesionej szkody osobowej. Są to osoby cierpiące na zachwiania równowagi, epilepsję, osoby, które w chwili wypadku znajdowały się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Drogi publiczne dzielą się kolejno na kilka kategorii tzn.: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Od tego podziału zależeć będzie podmiot potencjalnie odpowiedzialny za ich należyte utrzymanie. Takim właściwym podmiotem jest: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych i autostrad, zarząd województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu dla dróg powiatowych, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) dla dróg gminnych.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz