ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Wykup ziemi zajętej pod rury i druty

Właściciel nieruchomości, który zwróci się do przedsiębiorstwa energetycznego, gazowego czy wodociągowego o wykup działki zajętej przez urządzenia przesyłowe (słupy i linie energetyczne, rury gazowe czy wodociągowe) otrzyma odpowiedź, że urządzenia te stoją już od wielu lat. Ponadto wybudowano je legalnie na podstawie obowiązujących wówczas ustaw. A zatem skoro urządzenia zostały postawione przed wieloma laty legalnie nie przysługuje właścicielowi prawo wykupu zajętej działki.

Tymczasem sądy w ostatnich latach zaczynają szeroko chronić prawo własności i przyznają właścicielom zajętych działek prawo do wykupu ich działek przez zakłady dostarczającej media. Sądy uważają, że skoro odbiorcy gazu, prądu czy wody ponoszą koszty przesyłania mediów, to nie ma uzasadnienia, by takimi kosztami obciążać dodatkowo właścicieli nieruchomości poprzez bezpłatne zajęcie ich działek. W tej sytuacji właściciele gruntów coraz częściej kierują do sądów pozwy o wykup działek, zwłaszcza, że w przeszłości stawianie słupów lub umieszczanie rur w ziemi bardzo często odbywało się na zasadzie widzimisię zakładów i bez żadnego odszkodowania dla właścicieli. Co więcej, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. wcześniej wyrażana przez właściciela zgoda na ułożenie linii przesyłowej może być odwołana.

Sąd Najwyższy w uchwale z 28 lutego 2002 r. jako podstawę żądania wykupu nieruchomości wskazał także art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy to sytuacji gdy druty czy rury uniemożliwiają właścicielowi dalsze prawidłowe korzystanie z działki albo w sposób zgodny z dotychczasowym jej przeznaczeniem. Żądanie wykupu na tej podstawie nie przedawnia się. Właściciel może wystąpić z takim żądaniem także wówczas, gdy takie przewody i urządzenia znajdowały się na działce w momencie jej kupna, on o tym wiedział, a nawet jeśli miało to wpływ na jej niską cenę.

Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z 16 lipca 2004 r. orzekł, że właściciel nieruchomości, nad którą przechodzi linia wysokiego napięcia nawet wówczas, gdy nie ma ona fizycznej styczności z samym gruntem, może żądać przed sądem cywilnym od właściciela linii wykupienia od niego działki gruntu. Warunkiem wykupu jest, by druty ograniczały sposób korzystania z nieruchomości (np. ograniczały możliwość zabudowania działki) i zmniejszały jej wartość. Podstawą takiego roszczenia może być art. 231 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie, z którym właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. W konkretnej sprawie sąd nakazał wykup działki o wartości 100 000 zł w sytuacji, kiedy koszt przełożenia linii w inne miejsce wyniósłby 300 000 zł.

Gdy działka traci znaczenie gospodarcze Na działkach zajętych przez urządzenia przesyłowe często obowiązuje zakaz budowy mieszkaniowej i budynków do dłuższego przebywania w nim ludzi. W tej sytuacji nie można mówić o racjonalnym wykorzystaniu działki zgodnie z przeznaczeniem terenu. Dlatego też właściciel działki zajętej przez rury gazowe, słupy czy linie energetyczne może domagać się jej wykupu przez przedsiębiorstwo przesyłowe jako bezużytecznej dla celów budowlanych.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz