ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Wykup działki pod drogę

Wywłaszczenie gruntu powinno być poprzedzone negocjacjami z jego właścicielem.

Nieruchomość może być wywłaszczona, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie praw do nieruchomości i jeżeli jednocześnie nie można nabyć nieruchomości w drodze kupna. Przymusowe zatem pozbawienie nieruchomości zawsze musi być poprzedzone negocjacjami z właścicielem, zmierzającymi do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Celem publicznym uzasadniającym wywłaszczenie jest np. wydzielenie gruntów pod drogi publiczne. Jeśli więc miejscowy plan zagospodarowania przewiduje, że przez grunt ma przebiegać droga publiczna, to brak zgody właściciela na sprzedaż tego gruntu może skutkować wywłaszczeniem.

To starosta wszczyna postępowanie administracyjne mające na celu wywłaszczenie nieruchomości. Jednakże starosta może je wszcząć dopiero po upływie 2 miesięcznego terminu wyznaczonego właścicielowi do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Właścicielowi należy się odszkodowanie ustalone w decyzji starosty o wywłaszczeniu. Od decyzji tej można się odwołać, także gdy chodzi o samą wysokość odszkodowania, do samorządowego kolegium odwoławczego, a potem wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość gruntu. Co ważne, odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem rynkowej wartości nieruchomości. Obowiązuje tu reguła, że wartość tę należy określić wedle stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 14 lipca 2011r. wprowadziła zasadniczą zmianę co do wyceny wywłaszczanych nieruchomości. Zgodnie z nią rzeczoznawca, wyceniając nieruchomość, będzie brał pod uwagę jej dotychczasowe przeznaczenie, a nie ceny nieruchomości drogowych. Oznacza to, że jeżeli dana osoba będzie wywłaszczana z działki budowlanej, to w pierwszej kolejności będzie on uwzględniał ceny rynkowe takich działek.

Istotne jest, że można przyznać nieruchomość zamienną zamiast wywłaszczonej. Na to musi oczywiście zgodzić się właściciel tej wywłaszczonej.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz