ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – Wniosek i postępowanie

Upadłość konsumencka osoby fizycznej, zwana również jako upadłość finansowa osoby fizycznej, jest idealnym sposobem wyjścia z krytycznych kłopotów finansowych. Jej skutkiem jest zwolnienie się od ciążących na osobie fizycznej długów.

Jak ogłosić upadłość osoby fizycznej? Procedura upadłościowa, dzieli się na kilka zróżnicowanych etapów. Uzyskanie umorzenia długów zobowiązań to pewnego rodzaju nagroda, na którą dłużnik dopiero mus sobie zasłużyć wypełniając nałożone na niego obowiązki.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie o ogłoszenie upadłości zaczyna się od wniosku. Wniosek powinien złożyć sam dłużnik jednakże bez wątpienia warto jest skorzystać z pomocy adwokata.  Ważne jest to, że złożenie wniosku nie jest obowiązkiem dłużnika a prawem.  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgłosić na stosownym formularzu do Sądu Rejonowego posiadającego wydział ds. upadłościowych…

Ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną

Po złożeniu wniosku podlega on szczegółowemu badaniu przez Sąd. Ma ono przede wszystkim zbadać czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a nie występuje żadna przeszkoda do jego ogłoszenia. Dłużnik nie może  być w stanie stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań. Ale też nie może on umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadzać do swojej niewypłacalności. Jeśli natomiast dłużnik prowadził działalność gospodarczą, to powinien był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej (tzw. upadłość przedsiębiorcy)

Likwidacja majątku 

Jeżeli Sąd uwzględni złożony wniosek i ogłosi upadłość konsumencką wtedy postępowanie przechodzi w kolejną fazę:  fazę likwidacji majątku dłużnika. W tym momencie sąd wyznacza syndyka, który ustala wierzycieli i składniki majątku dłużnika. Syndyk również dokonuje sprzedaży majątku i dzieli wartość pomiędzy wierzycieli.

Dłużnika ma obowiązek współpracy z syndykiem. Powinien na przykład udzielać mu prawdziwych i rzetelnych informacji o zobowiązaniach i o stanie swojego majątku.

Zakończenie postępowania upadłościowego 

Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży majątku dłużnika nie wystarczy na pokrycie jego zobowiązań, to Sąd wydaje postanowienie, w którym ustala dalszy plan spłaty wierzycieli. W planie tym Sąd określa przez jaki czas oraz w jakich kwotach upadły dłużnik będzie musiał spłacać swoich wierzycieli.

Czas ten maksymalnie może wynieść 3 lata przy czym sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe dłużnika oraz koszty związane z utrzymaniem rodziny i zapewnieniem mieszkania. Jeśli upadły dłużnik wykona nałożone na niego w planie spłaty obowiązki, wówczas jego pozostałe zobowiązania zostaną umorzone przez Sąd w drodze postanowienia. To  postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań formalnie kończy postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka kancelaria Warszawa

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią prawną, która specjalizuje się między innymi przeprowadzaniu upadłości konsumenckiej osób fizycznych. W ramach tego zakresu interesuje nas również upadłość zakładu, upadłość pracodawcy, upadłość firmy a ciąża. Upadłość konsumencka. Warszawa jest miastem, w którym nasza kancelaria posiada swoją siedzibę.

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz