ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Windykacja – wyrok to nie wszystko

Wyrok czasami jest dopiero początkiem drogi o odzyskanie długów od nierzetelnego dłużnika. Jeśli bowiem dłużnik odmawia dostosowania się do wyrok i uregulowania zasądzonego zadłużenia, wierzyciel zmuszony jest wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Pierwszym krokiem wierzyciela, któremu dłużnik nie chce zasądzonego świadczenia powinno być uzyskanie tytułu wykonawczego dla prawomocnego wyroku. By to uzyskać musi złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do sądu, który wydał orzeczenie. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika. Wierzyciel ma możliwość wyboru każdego komornika na terytorium kraju niezależnie od jego rewiru (nie dotyczy to jednak prowadzenia egzekucji z nieruchomości).

Wniosek do komornika powinien zawierać oryginał tytułu wykonawczego, wskazanie majątku, z którego powinno być wyegzekwowane roszczenie wierzyciela (np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, ruchomości czy też nieruchomości dłużnika). Komornik ma obowiązek podjęcia czynności egzekucyjnych najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Należy jednak pamiętać, że postępowanie egzekucyjne wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, na które składają się zaliczka na poczet czynności komornika, koszty ogłoszeń w pismach czy wynagrodzenie dla biegłego wyznaczonego przez komornika (np. w celu oszacowania wartości nieruchomości, która ma zostać zlicytowana). Koszty te są zwracane wierzycielowi, ale pod warunkiem, że egzekucja okaże się skuteczna.

Komornik ma prawo żądać od wierzyciela wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Ale co najważniejsze komornik może żądać, by takie informacje udzieliły mu organy administracji publicznej, organy podatkowe, ZUS, banki, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych.

W przypadku roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, roszczenie to przedawnia z upływem lat 10, a jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie to ulega przedawnieniu po upływie 3 lat.

Wyjawienie majątku dłużnika
Jeżeli pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego wierzyciel nie został w całości spłacony, może on złożyć do sądu wniosek o zobowiązanie dłużnika do dokonania tzw. wyjawienia majątku, czyli złożenia wykazu majątku z wymienieniem, a także do złożenia przyrzeczenia, co do prawdziwości i zupełności sporządzonego przez niego wykazu.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz