ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Windykacja – całkiem nowy zapis

Zgodnie z nowymi zmianami w kodeksie cywilnym, które wejdą w życie w 23 października 2011r. spadkodawca będzie mógł postanowić, że po jego śmierci określona osoba nabędzie konkretną rzecz, nieruchomość, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, które wchodzą do masy spadkowej po nim. Wystarczy, że sporządzi w tym celu testament w formie aktu notarialnego i zrobi w nim zapis windykacyjny.

Należy pamiętać, że zapisu windykacyjnego nie będzie wolno ustanawiać w testamencie napisanym własnoręcznie czy też testamencie ustnym.

Własność przedmiotu zapisu przejdzie na zapisobiorcę z dniem śmierci spadkodawcy, a nie będzie, jak dotychczas, jedynie zobowiązaniem spadkodawców do wydania tego przedmiotu. Dzięki temu szybciej nastąpi nabycie składników spadku. Ma to znaczenie przede wszystkim przy przenoszeniu własności przedsiębiorstw czy gospodarstw rolnych gdzie konieczne jest zachowania ciągłości ich działania.

Zapisobierca może nie chcieć dziedziczyć zapisanego mu przedmiotu w formie zapisu windykacyjnego. Wtedy w ciągu pół roku od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do dziedziczenia, będzie musiał złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, który otrzyma na podstawie zapisu windykacyjnego.

Zapis windykacyjny nie oznacza jednak gwarancji otrzymania przedmiotu zapisu. Jeśli spadkodawca pozostawił również długi spadkowe, wierzyciele będą mogli dochodzić od zapisobiorcy części długu, proporcjonalnie do wartości otrzymanego przedmiotu. Zapisobiorca zawsze jednak może zwolnić się z odpowiedzialności wydając zapisany mu przedmiot. Ponadto zapis windykacyjny nie zwalnia z obowiązku zapłaty zachowku. Co prawda w pierwszej kolejności za zapłatę zachowku odpowiadają spadkobiercy. Jeżeli nie można uzyskać zachowku od spadkobierców to odpowiedzialność za zapłatę zachowku spoczywa na osobie, która otrzymała zapis windykacyjny. Gdy i ta nie może zapłacić zachowku to odpowiedzialność za zachowek ponosi ostatecznie osoba, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę zaliczaną do spadku.

Podatek od zapisu windykacyjnego

Zapis windykacyjny objęty został podatkiem od spadków i darowizn. Własność zapisu windykacyjnego przejdzie na nabywcę już z chwilą śmierci spadkodawcy co w konsekwencji spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz