ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Wieczyste użytkowanie – nie przegap bonifikaty

Należy spieszyć się z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania we własność. Od 9.08. 2011 r. użytkownicy wieczyści już nie będą mogli skorzystać z ustawowo określonej ulgi, jeżeli nieruchomość stanowi własność gminy, powiatu bądź województwa.

Za przekształcenie wnioskodawca musi uiścić opłatę, którą właściwy organ ustala w decyzji o przekształceniu. Wysokość opłaty równa się różnicy pomiędzy wartością nieruchomości a wartością użytkowania wieczystego. Użytkownik wieczysty może wnieść o rozłożenie należności na raty. Organ zobligowany jest do uwzględnienia takiego wniosku i rozłożenia opłaty na raty na czas nie krótszy niż dziesięć lat i nie dłuższy niż 20 lat.

Jednakże w opłacie za przekształcenie można liczyć na bonifikatę. Należy się ona obligatoryjnie m.in.:

  1. osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Może ona żądać udzielenia aż 90 % bonifikaty,
  2. osobie fizycznej, która prawo użytkowania wieczystego uzyskała przed 5 października 1990 r., oraz jej następcom prawnym – mogą oni żądać 50 % bonifikaty.

W ostatnich latach, gdy w związku ze wzrostem wartości nieruchomości dochodzi do podwyżek opłat z tytułu użytkowania wieczystego nawet o tysiąc procent, przekształcenie staje się bardzo atrakcyjne. Właściciel bowiem nie płaci corocznej opłaty za użytkowanie a jedynie znacznie niższy podatek od nieruchomości.

Tymczasem udzielanie bonifikat zostało częściowo zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 26.01.2010 r. Trybunał bowiem orzekł, że obligatoryjność bonifikat opisanych powyżej jest niekonstytucyjna. Odnosi się to do sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości jest jednostka samorządu terytorialnego. Dlatego warto z wnioskiem o przekształcenie się pospieszyć, ponieważ z bonifikat można będzie skorzystać wyłącznie do 9 sierpnia 2011 roku bez względu na datę złożenia wniosku. Jeżeli nawet wniosek złożony zostanie do tego dnia, ale powstaną przeszkody, które spowodują zawieszenie postępowania – organ będzie musiał w tym przypadku brać pod uwagę stan prawny z daty orzekania.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz