ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Wczasy lub ferie mogą być kosztem firmowym

Zakupu wczasów nie można rozliczyć w kosztach firmowych bo jest to wydatek o charakterze osobistym. Można jednak połączyć urlop z zagranicznym szkoleniem a wtedy potraktować taki wydatek jako koszt uzyskania przychodu.

Kosztami firmy mogą być tylko takie wydatki, które w sposób bezpośredni lub pośredni powiązane są z działalnością przedsiębiorcy, jak np. wydatki na zakup materiałów i surowców do produkcji, wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za media czy czynsz najem lokalu. Kosztami uzyskania przychodów nie będą natomiast wydatki poniesione przez podatnika, które mają charakter osobisty. Są nimi takie wydatki, które nie służą działalności gospodarczej i przychodom z niej generowanym. Przykładem może być zakup polisy na życie właściciela firmy.

W przypadku zakupu wczasów dla właściciela firmy lub pracowników pojawia się możliwość zakwalifikowania wydatków poniesionych w związku z wyjazdem wakacyjnym do kosztów podatkowych. Wystarczy, że usługa turystyczna zostanie połączona ze szkoleniem tematycznym. Można więc szkolenie w ciepłym kraju, przy odpowiedniej organizacji, połączyć z wypoczynkiem. Oferty takich usług są proponowane przez prywatne firmy szkoleniowe. Sprzedawcy zwykle pozostawiają uczestnikom szkolenia dużo czasu wolnego, organizują wycieczki i inne wakacyjne atrakcje.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każde szkolenie można rozliczyć w kosztach. W tym przypadku należy wykazać związek tematu szkolenia z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przykładowo, trudno będzie księgowemu wykazać, że szkolenie z nauki szycia jest niezbędne w prowadzeniu biura rachunkowego i przyczyni się do zwiększenia przychodów w firmie. W tym przypadku kosztem może być szkolenie z zakresu określonej dziedziny prawa.

Trzeba pamiętać, że wykazanie związku tematu szkolenia z prowadzoną działalnością spoczywa na podatniku. Potwierdzają to liczne interpretacje wydawane w tym zakresie, w których podkreśla się, że wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek stanowią koszt podatkowy. Nie będą nimi natomiast wydatki, które służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które mają charakter osobisty.

Podatnik ma prawo do potrącenia kosztów pod warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów lub służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Dodatkowo warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz