ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Upadłość przedsiębiorcy – co dalej?

Zdarzają się przypadki niewypłacalności przedsiębiorców. Przyczynami owej niewypłacalności mogą być np. nieudolność przedsiębiorcy, błędy w zarządzaniu, ale także różnego rodzaju przyczyny niezawinione, niezależne od przedsiębiorcy jak chociażby nieuregulowanie na czas dużej faktury przez kontrahenta.

Warto wiedzieć, że postępowanie upadłościowe może być prowadzone w dwóch różnych kierunkach. Z jednej strony celem może być sprzedaż majątku przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny i następnie zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Jest to tzw. upadłość likwidacyjna. Z drugiej strony niewypłacalny przedsiębiorca może kontynuować swoją działalność poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Jest to tzw. upadłość z możliwością zawarcia układu.

Przyczyną ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika-przedsiębiorcy. W tym miejscu trzeba wyjaśnić co oznacza ta niewypłacalność. Mianowicie, jest to niewykonywanie wymagalnych już zobowiązań czyli przedsiębiorca nie płaci zaległych faktur, składek zusowskich, podatków dochodowych czy Vatu. Przy ocenie czy dłużnik jest niewypłacalny nie ma znaczenia rozmiar ani przyczyna niewykonywanych zobowiązań. Nie jest istotne czy nie wykonuje on wszystkich zobowiązań czy tylko niektórych z nich.

Pomimo istnienia podstaw do ogłoszenia upadłości sąd jednak może (chociaż nie musi) oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Może to zrobić, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza jeszcze 3 miesięcy oraz suma tych niewykonywanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości przedsiębiorstwa dłużnika, a ponadto niewykonywanie zobowiązań nie ma charakteru trwałego, a oddalenie wniosku nie spowoduje pokrzywdzenia wierzycieli. Celem powyższej regulacji jest nieorzekanie przez sąd upadłości wtedy, gdy zadłużenie jakiegoś dłużnika jest niewielkie albo opóźnienie w płatności nie jest zbyt duże. W jednej jeszcze sytuacji sąd nie ogłosi upadłości niewypłacalnego dłużnika tj. jeśli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania ponieważ mijałoby się to z celem jakim jest zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika.

Postępowanie upadłościowe ma na celu ochronę wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Zostaje ono zakończone z chwilą osiągnięcia celów tzn. gdy został zawarty przez upadłego przedsiębiorcę i prawomocnie zatwierdzony układ z wierzycielami lub gdy majątek upadłego podzielono między wierzycieli.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz