ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Umowa o pracę – zwolnienie za niewielki błąd

Nieustanne popełnianie przez osobę zatrudnioną niewielkich błędów w pracy może być podstawą do wypowiedzenia mu umowy o prace.

Pod koniec września 2006 roku pracodawca wręczył pani Jolancie zatrudnionej na stanowisku inspektora w Powiatowym Urzędzie Pracy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W uzasadnieniu wypowiedzenia zarzucono jej nieustanne popełnianie tych samych, drobnych błędów w przygotowywanych przez nią dokumentach, które musieli po niej poprawiać przełożeni. Zarzucono jej także niewłaściwe odnoszenie się do interesantów urzędu. Pani Jolanta odwołała się do sądu i zażądała przywrócenia do pracy. Powołała się na to, że PUP nie podał konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Z kolei pełnomocnik pracodawcy podnosił, że błędów było wiele i przełożeni zwracali na nie pani Jolancie uwagę i poprawiali je w jej obecności.

Sprawa choć wydaje się z pozoru błaha była na tyle prawnie skomplikowana, że trafiła do Sądu Najwyższego. Kodeks pracy oraz ustalona linia orzecznictwa określa bowiem, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być konkretna i rzeczywista. Sąd Najwyższy w dniu 4 listopada 2008 r. wydał wyrok w sprawie pani Jolanty. Sąd stwierdził, że pracodawca nie musiał wypisać w wypowiedzeniu umowy o pracę w sposób drobiazgowy wszystkich zdarzeń i błędów jakie popełniała pani Jolanta, z podaniem opisu i dat każdego z nich. Wymóg konkretności przyczyny wypowiedzenia został spełniony poprzez wskazanie kategorii zdarzeń. Podstawą rozwiązania umowy pracy może być zatem popełnianie przez dłuższy czas drobnych i powtarzających się błędów, jeśli przełożony zwracał na nie pracownikowi uwagę. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób rozstania z pracownikiem, a nie jakąkolwiek karę. W związku z tym pracodawca powinien mieć prawo do oceny całokształtu pracy pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę Zgodnie z kodeksem pracy do rozwiązania umowy o pracę może dojść za porozumieniem stron, wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika bądź w ściśle określonych przypadkach za rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia. Pracodawca wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia. Przyczyną mogą być m.in. częste choroby dezorganizujące pracę, ściąganie z Internetu podczas pracy pirackich plików, załatwianie podczas pracy prywatnych spraw, a nawet korzystanie z poczty elektronicznej służbowej do celów prywatnych pomimo wyraźnego zakazu pracodawcy.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz