ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Umowa o pracę – kłopotliwe wypowiedzenie

Istnieje grupa osób, która w porównaniu z pozostałymi pracownikami otoczona jest przez Kodeks Pracy szczególną ochroną przed wypowiadaniem umowy o pracę.

    1. Zakazane jest wypowiadanie umowy o pracę pracownikom, którym pozostało nie więcej niż cztery lata do ustawowego wieku emerytalnego (tj.60 lat dla kobiet, a 65 lat dla mężczyzn). Takiego pracownika nie można zwolnić nawet wtedy, gdy wiek emerytalny osiągnie w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Co więcej, jeśli osiągnął on już wiek emerytalny, to jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 21 stycznia 2009r., w wypowiedzeniu oprócz wieku należy podać inne powody uzasadniające zwolnienie. Jeśli jako przyczynę wypowiedzenia zostanie podana okoliczność pobierania emerytury, to pracodawca dopuszcza się dyskryminacji pracownika ze względu na wiek. Natomiast ochrona nie obejmuje osób, które wraz z wiekiem nie nabywają prawa do emerytury ze względu na brak wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych oraz tych, które mają przyznane prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
    2. Kobietom w ciąży nie można wypowiadać żadnej umowy o pracę. Co więcej, gdy umowa zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc miałaby ulec rozwiązaniu po upływie 3-ego miesiąca ciąży, to musi zostać przedłużona do dnia porodu. Jedynie umowa na zastępstwo zostanie rozwiązana z datą w niej wskazaną. Gdy w okresie wypowiedzenia kobieta zajdzie w ciążę wtedy zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995 r., pracodawca musi wycofać wręczone wypowiedzenie. Natomiast gdy okres wypowiedzenia już upłynął i nastąpiło rozwiązanie umowy, to pracodawca musi przywrócić pracownicę do pracy.
    3. Nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. A zatem generalnie nie można wypowiadać umowy pracownikom przebywającym na urlopie wypoczynkowym, wychowawczym, szkoleniowym, bezpłatnym, w czasie pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego lub „tacierzyńskiego”.
    4. Zakazane jest zwalnianie pracowników przeciwstawiających się dyskryminacji, molestowanych w pracy, udzielających wsparcia ofiarom dyskryminacji.
    5. Z ochrony korzystają również członkowie komitetu założycielskiego organizacji związkowych, które zrzeszają co najmniej 10 pracowników.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz