ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Jeżeli zmarły zostawił po sobie same długi, albo jeśli te długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien zdecydować się na odrzucenie spadku. A co zrobić, jeśli spadkobiercą dłużnika będzie dziecko, które przed sądem występować nie może? Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka? Co powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego?

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Aby odrzucić spadek, należy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, można to także zrobić u notariusza, zgodnie z prawem spadkowym. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Takie oświadczenie może być złożone samodzielnie tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych np. dzieci oświadczenie składa jej przedstawiciel ustawowy (rodzic czy opiekun). W takim przypadku 6-cio miesięczny termin na złożenie oświadczenia biegnie dla dziecka od chwili, gdy jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania dziecka do spadku. Odrzucenie spadku przez małoletniego, może nastąpić tylko w sądzie rodzinnym i opiekuńczym, który decyduje, czy przedstawiciel ustawowy będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Jeśli takiej zgody rodzic nie uzyska, a mimo to złoży oświadczenie, będzie ono nieważne. Odrzucenie spadku jest bowiem czynnością przekraczającą tzw. zwykły zarząd majątkiem dziecka i dlatego do jego dokonania jest konieczna zgoda sądu rodzinnego. Dopiero po jej uzyskaniu, rodzic może zwrócić się do sądu spadku z wnioskiem o przyjęcie stosownego oświadczenia.

Art. 101 § 3 K.R.O

„Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.”

Z zasady dzieci nie odpowiadają za długi całym majątkiem osobisty. Niepełnoletni spadkobierca (jeśli jego rodzice nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka) zawsze będzie przyjmował spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza masy spadkowej. Spisu inwentarza dokonuje komornik na zlecenie sądu.

Wniosek o zrzeczenie się spadku w imieniu dziecka

Wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku przez małoletniego powinien zawierać:

  1. miejscowość i datę;
  2. adres sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania dziecka;
  3. oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres rodziców dziecka);
  4. oznaczenie uczestnika postępowania (imię, nazwisko, adres małoletniego dziecka);
  5. tytuł wniosku czyli : Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka małoletniego;
  6. określenie we wniosku tego o co wnosimy;
  7. uzasadnienie wniosku;
  8. własnoręczny podpis wnioskodawcy;
  9. załączniki (odpis wniosku, skrócony odpis aktu urodzenia małoletniego dziecka, skrócony odpis aktu zgonu zmarłej, kopie wezwań do zapłaty kierowanych do zmarłej).

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz