ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Komu należy się spadek?

Obecnie po zmarłym dziedziczą jego dzieci, rodzice i rodzeństwo, ale już nie dziadkowie czy wuj i ciotka. Wkrótce jednak spadkobierców może być więcej. Przepisy prawa spadkowego zmieniają się bowiem nieustannie i są dostosowywane do realiów obecnego życia. Czym jest dziedziczenie ustawowe? W jakiej części dziedziczą poszczególni spadkobiercy i co może zmienić się w prawie spadkowym w najbliższym czasie?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jakiej części dziedziczy spadek?

Spadkodawca może za życia spisać testament i w nim wskazać swoich spadkobierców. Jeżeli jednak tego nie uczyni, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Czym więc jest dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe to nic innego jak jeden ze sposobów dziedziczenia. Tak jak już wspomniano do chodzi do niego, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, bądź też żadna z osób wskazanych w testamencie nie chce lub z jakichkolwiek powodów nie może być spadkobiercą.

Istnieje 6 grup osób, które uprawnione są do dziedziczenia ustawowego.

W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek zmarłego, dzielą się oni spadkiem w częściach równych, z zastrzeżeniem, że część przypadająca na małżonka nie może być mniejsza niż ¼ majątku spadkowego. Gdy jedno z dzieci nie dożyło chwili śmierci spadkodawcy jego część przypada po równo na jego dzieci, czyli wnuki zmarłego, a w dalszej kolejności na prawnuki. Dziecko poczęte może być spadkobiercą pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Dziedziczenie ustawowe a brak potomków

Gdy spadkodawca nie pozostawił potomków (lub gdy zostali uznani za niegodnych dziedziczenia, odrzucili spadek czy też zrzekli się dziedziczenia po spadkodawcy jeszcze za jego życia) dziedziczy połowę małżonek, a pozostałą połową spadku dzielą się rodzice i rodzeństwo. Obecnie gdy zmarły nie pozostawił małżonka, potomków, rodziców ani rodzeństwa, do dziedziczenia dochodzi gmina jego ostatniego miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą, to spadek przypada Skarbowi Państwa. Przepisy te nie raz doprowadziły do tragedii. Zdarzało się, że najpierw umarli rodzice, później ich dzieci, a dziadkowie, którzy przepisali na wnuków cały swój majątek na starość pozostają z niczym. Bowiem dziadkowie nie dziedziczą po wnukach i spadek przypada gminie.

Zmiany w prawie spadkowym

Zmianę tego stanu proponuje Komisja Kodyfikacyjna w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego. Zgodnie z projektem, który ma duże poparcie w społeczeństwie, w opisanej powyżej sytuacji cały spadek przypadłby dziadkom. Gdyby zaś któryś z dziadków nie dożył spadku, jego udział odziedziczą jego dzieci czyli wujowie, stryjowie i ciotki spadkodawcy. Gdyby zaś i oni nie dożyli – przypadnie jego siostrom oraz braciom stryjecznym i ciotecznym.

Co trzeba zrobić by nabyć spadek?

Aby nabyć spadek konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku do sądu ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Do wniosku trzeba dołączyć odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz odpisy aktów USC spadkobierców (odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa). Opłata za wniosek wynosi 50 zł.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz