ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Jak odrzucić spadek?

Z chwilą śmierci spadkodawcy, spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa. Nabywa do niego prawa z dobrodziejstwem inwentarza. Możemy również przyjąć spadek wprost, aczkolwiek nie zawsze dziedziczymy tylko aktywa, ale także i długi. Odrzucenie spadku jest możliwe, aczkolwiek musimy dopełnić tylko szeregu formalności. Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na odrzucenie spadku, wtedy nie odziedziczy żadnego majątku, ale także żadnych długów. Warto się na zdecydować, gdy zmarły zostawił długi, które przewyższają wartość zostawionego majątku. Jak odrzucić spadek i jakich formalności należy dopełnić?

Jak odrzucić spadek?

Spadek można odrzucić w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowie się o swoim prawie do spadku (czyli w praktyce od momentu śmierci spadkodawcy). Aby odrzucić spadek, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu, można to także zrobić u notariusza.

Odrzucenie spadku i co dalej?

Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Odrzucenie spadku przez dziecko małoletnie, może nastąpić w sądzie rodzinnym i opiekuńczym, który zdecyduje, czy w imieniu dziecka, będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku jego przedstawiciel ustawowy.

Odrzucenie spadku a groźba lub niewiedza?

Co do zasady nie może odwołać oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jednakże gdy spadkobierca składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pod wpływem błędu czy groźby, lub z tych samych przyczyn nie złożył żadnego oświadczenia w wymaganym czasie, to ma prawo uchylić się od skutków niedotrzymania tego terminu. Jednak warunkiem jest udowodnienie tego przed sądem. Możliwa jest zatem zmiana postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w ten sposób, iż sąd wyda orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę z dobrodziejstwem inwentarza lub przez inne osoby (w przypadku odrzucenia przez spadkobiercę ustawowego).

Tak więc należy złożyć w sądzie spadku wniosek o przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczeń o odrzuceniu spadku. Jednocześnie należy złożyć oświadczenia o tym czy w związku z uchyleniem się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia spadkowego spadkobierca ustawowy odrzuca spadek czy też przyjmiecie go z dobrodziejstwem inwentarza.

Za spadkobiercę, który zmarł przed upływem terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i nie zrobił tego przed śmiercią, prawo złożenia takiego oświadczenia mają jego spadkobiercy.

Kto może złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku?

Oświadczenie o odrzucenie spadku może złożyć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje prawo do spadku. Takimi osobami są osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione. W imieniu osób, które nie posiadają pełnej zdolności prawnej oświadczenie takie składają jego przedstawiciele ustawowi.

Skutki odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku skutkuje tym, że spadkobiercę traktuje się jako osobę, która nie dożyła otwarcia spadku, a także następuje:

  • Zmiana tytułu powołania do spadku;
  • Zmiana wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców;
  • Zmiana kręgu osób, które dochodzą do dziedziczenia.  

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem postępowań spadkowych. Jeżeli macie problem ze spadkiem, nie wiecie, jak przyjąć lub odrzucić spadek zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz