ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Czy można nie przyjąć spadku, czyli jak odrzucić spadek?

Jeśli w skład spadku wchodzą długi, lub też istnieją inne powody, dla których spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku, mogą go odrzucić. Powinni jednak uczynić to w terminie zakreślonym przez kodeks cywilny i zachować odpowiednią formę dla swojego oświadczenia. Jak odrzucić spadek i kiedy jest to możliwe?

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego oświadczenie. Można je złożyć również w sądzie spadku, w toku rozprawy o stwierdzenie praw do spadku.

Co powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Ważne, by w oświadczeniu znalazły się imię i nazwisko spadkodawcy, data i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania, tytuł powołania do spadku (np. testament) i oczywiście oświadczenie o odrzuceniu spadku. W oświadczeniu należy wymienić również wszystkie znane osoby, należące do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkie testamenty, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne. Koszt oświadczenia składanego przed sądem wynosi 50 zł.

Termin na odrzucenie spadku

Należy jednak pamiętać, że termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, czyli o śmierci spadkodawcy. Natomiast oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone po terminie skutkuje przyjęciem spadku, co wiąże się z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Do niedawna stwierdzenie nabycia spadku było możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy sądowej. Sąd spadku czyli sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy na wniosek spadkobierców wydawał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Od 1 marca 2009r. notariusze mogą sporządzać tzw. akty poświadczenia dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego (w grę wchodzi testament notarialny lub własnoręczny, wykluczony jest testament ustny). U notariusza wydanie aktu trwa znacznie szybciej niż w sądzie, ale za to jest droższe. Ponadto kolejnym utrudnieniem, czasami nie do przejścia, jest obostrzenie, by wszyscy spadkobiercy stawili się u notariusze i zgodnie złożyli poświadczyli dziedziczenie. Notariusz nie sporządzi bowiem aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy okaże się, że między spadkobiercami jest spór o schedę, o to, kto dziedziczy i w jakich częściach. Taki spór może bowiem rozstrzygnąć tylko sąd. Podpisany przez wszystkich dziedziczących akt rejent od razu rejestruje w systemie informatycznym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną – w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia Dopiero tak zarejestrowany ma moc prawną równą sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

 

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz