ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Ślub konkordatowy ma moc prawną

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w dniu 15 listopada 1998 r. ceremonia religijna, jaką jest ślub kościelny może mieć moc prawną. Zawarcie wskazanej umowy powoduje, iż młode pary nie muszą już zawierać ślubu cywilnego i kościelnego jednocześnie.

Obecnie kościół katolicki dopuszcza możliwość zawarcia związku małżeńskiego w dowolnie wybranym dniu w roku, z wyjątkiem Wielkiego Piątku oraz Wielkiej Soboty. Oprócz świadka urzędowego wymagana jest obecność dwóch świadków cywilnych. Oprócz wymogów prawnych jakie stawiane są świadkom tj. osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione, przyjmuje się, iż powinni nimi być także katolicy. Nie mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych lub te, które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania.

Na 6 miesięcy przed datą ślubu należy w kancelarii parafialnej wybrać datę ślubu, zaś na 3 miesiące przez wybraną datą spisać protokół przedślubny na podstawie zebranych dokumentów. Protokół taki oprócz części jawnej zawiera również pytania, na który każdy z przyszłych małżonków odpowiada osobno, zaś dotyczą one przeszkód uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą zaślubin należy udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Niezbędne są do zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym, który to związek będzie miał moc prawną, następujące dokumenty: dowody osobiste, metryki chrztu (nie mogą być starsze niż 3 miesiące), zaświadczenie o bierzmowaniu, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeśli odbyły się w innym kościele niż ten w którym odbędzie się ślub, zaświadczenie o spowiedzi.

Warto pamiętać, iż w kościele katolickim nie ma instytucji rozwodu, jak i unieważnienia małżeństwa, zaś wyroki sądu powszechnego nie mają żadnego znaczenia dla małżeństwa wyznaniowego. Jedynie możliwe jest stwierdzenie nieważności małżeństwa od samego początku jego istnienia. Odbywa się to po spełnieniu przesłanek z kodeksu prawa kanonicznego przed sądem kościelnym. Za początek procesu kościelnego dażącego do unieważnienia małżeństwa uważa się wniesienie skargi powodowej do sądu kościelnego. Przewodniczący trybunału kościelnego weryfikuje taką skargę, po czym wydaje dekret o przyjęciu bądź odrzuceniu złożonej skargi. Dekret o przyjęciu skargi rozpoczyna proces sądowy polegający na zbieraniu dowodów mających wyjaśnić ważną zawartego małżeństwa. Ponadto od wyroku sądu kościelnego przysługuje apelacja.

Oprócz kościoła katolickiego prawo do udzielania ślubów konkordatowych w Polsce posiada 10 kościołów oraz związków wyznaniowych. Każdy z nich może to uczynić na podstawie ustaw indywidualnych, które regulują ich działalności. Uprawnienia takie posiadają: Kościół rzymskokatolicki, Kościół grekokatolicki, Kościół neounicki, Katolicki Kościół ormiański, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Polskokatolicki, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz