ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Słońce w paragrafie

Jeśli sąsiedni, nowopowstały budynek zasłania ci słońce w twoich oknach, to należy ci się odszkodowanie. Nie licz jednak na to, iż sąd każe rozebrać dom powstały zgodnie z prawem.

SŁONECZNE PRZEPISY
Przepisy określają precyzyjnie odległości, jakie muszą być zachowane między budynkami ze względu na konieczność zapewniania im naturalnego oświetlenia. Wymagane odległości, które mają zapewnić naturalne oświetlenie (co nie jest równoznaczne z nasłonecznieniem) w mieszkaniach, zostały określone w § 13 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mierzenie odległości w nim zapisanych jest skomplikowane. Ważna jest nie tylko wysokość domu, który ma powstać, ale i usytuowanie okien w przeciwległej ścianie budynku istniejącego, tj. przesłanianego. Im wyższy budynek przesłaniający i niżej położone okna pomieszczeń w domu przesłanianym, tym odległość ta musi być większa. Wysokość przesłaniania obiektów o wysokości do 35 m mierzy się od poziomu najniżej położnych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części. Z § 13 ust. 6 ww. rozporządzenia wynika, że odległości te mogą być mniejsze, ale nie więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej.

CO Z TEGO WYNIKA?
W art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowlanego zapisany jest też ogólny nakaz projektowania i budowania, tak by zapewniały poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich. Jeśli budynek, choć usytuowany zgodnie z tymi przepisami, negatywnie oddziałuje na inne budynki, ich właściciele mogą się domagać rekompensaty. Sąd oceniając takie spory, bierze pod uwagę zwyczaje panujące na danym terenie, przeznaczenie nieruchomości, a nie subiektywne odczucia skarżących się. Przykładowo w swoim wyroku Sąd Najwyższy potwierdził, że takim działaniem może być wzniesienie budynku, który przysłania sąsiadowi światło słoneczne i utrudnia cyrkulację powietrza. Na tej podstawie Spółdzielnia Mieszkaniowa Hortensja pozwała spółkę z o.o. Universal Properties Delta oraz Miasto Stołeczne Warszawa. domagając się zasądzenia od nich 75 tys. zł jako odszkodowania za obniżenie wartości jednego lokalu mieszkalnego będącego jej własnością. Szkodę tę spowodowało według spółdzielni nadbudowanie (penthouse) przez spółkę wielokondygnacyjnego budynku stojącego w bezpośrednim sąsiedztwie domu, w którym znajduje się ten lokal. Nadbudowa została przeprowadzona legalnie – po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez miasto. Jednakże w efekcie zwiększyło się zacienienie lokum spółdzielni – balkon wcześniej nasłoneczniony znajduje się teraz permanentnie w cieniu, zmieniła się cyrkulacja powietrza. Pogorszył się więc standard lokalu, a co za tym idzie – zmniejszyła wartość rynkowa.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz