ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rozwód nierówny podział majątku

Co do zasady istnieje domniemanie, iż majątek dorobkowy małżonków stanowi ich współwłasność i po ustaniu współwłasności (na skutek rozwodu, separacji) dzieli się między nimi po połowie. Małżonkowie mogą jednak w intercyzie określić, że po ustaniu wspólności udziały w majątku wspólnym będą różne, np. mąż dostanie 70%, a żona 30%.

Niezależnie od zapisów w ustawie czy intercyzie, małżonkowie mogą zwrócić się do sądu, by ustalił podzielił udziałów z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku. Wniosek taki powinien być zgłoszony w piśmie już w trakcie trwającego postępowania o podział majątku dorobkowego małżonków. Po jego zakończeniu i dokonaniu podziału majątku wspólnego złożenie wniosku nie będzie możliwe.

Przewidziana możliwości nierównego podziału nie oznacza jednak dowolności w tym zakresie. Często bowiem zdarza się, że jedne z małżonków zarabia więcej, czy też wkłada więcej pracy w powstanie majątku dorobkowego. Nie oznacza to jednak, że sąd będzie dzielił majątek nierówno. Do takiego podziału potrzebne są ważne powody. Takimi powodami będzie np. sytuacja gdy tylko jeden z małżonków pracuje, łoży na utrzymanie dzieci i wychowuje je, przy zupełnie biernej postawie drugiego z małżonków. W takich przypadkach jest możliwe nawet przyznanie majątku dorobkowego w całości jednemu małżonkowi. Przesłanką do nierównego podziału jest sytuacja gdy oboje małżonkowie pracują, ale zarobki jednego z nich w ogóle nie przyczyniają się do pomnażania majątku wspólnego np. są przeznaczane na powiększanie majątku odrębnego tego małżonka czy też przekazywane na potrzeby osób spoza rodziny, a ponadto małżonek ten nie zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Także wniosek może być uwzględniony gdy co prawda oboje małżonkowie pracują ale dysproporcje w ich dochodach są tak duże, że ich zestawienie prowadzi do nie budzącego wątpliwości wniosku, iż majątek wspólnym powstał w znacznej części z dochodów jednego z nich.

Wniosek o nierówny podział majątku dorobkowego nie będzie natomiast uwzględniony gdy co prawda tylko jeden z małżonków pracuje lecz drugi choć nie pracuje to zajmuje się domem, wychowaniem dzieci. Także jeśli brak aktywności w pomnażaniu majątku wspólnego wynikał z choroby czy niepełnosprawności małżonka.

Jeżeli wspólność majątkowa ustała na skutek śmierci jednego z małżonków, jego spadkobiercy mogą żądać ustalenia przez sąd nierównych udziałów tylko wtedy, gdy spadkodawca za życia wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz