ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Rozwód, a separacja

Separacja prawna ma pozwolić małżonkom odpocząć od siebie i jednocześnie zabezpieczyć ich prawa, jest także wyjściem gdy nie godzą się oni na rozwód.

Separacja wywołuje wiele takich samych skutków prawnych jak rozwód. W obydwóch przypadkach powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Orzekając o separacji, sąd decyduje, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeżeli wskutek separacji lub rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, sąd nie orzeknie ani separacji, ani rozwodu. Ponadto po orzeczeniu separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy. Sąd rozstrzyga też obowiązkowo o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o ponoszeniu kosztów ich utrzymania i wychowania. Sąd może również powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając przy tym władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

Separację różni od rozwodu przede wszystkim to, że osoba pozostająca w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Ponadto do uzyskania separacji, wystarczy zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami, a nie – jak wymagane jest w wypadku rozwodu – trwały i zupełny rozkład. Rozkład zupełny występuje wtedy, kiedy małżonków nie łączą więzi uczuciowe, ekonomiczne i fizyczne. Rozkład ma charakter trwały, kiedy nie ma już szansy na ponowne nawiązanie więzi. W przypadku separacji małżonkowie mogą w każdym czasie złożyć do sądu wniosek o jej zniesienie, mogą także złożyć pozew o rozwód.

Składamy pozew o separację

Pozew o separację składa się do sądu okręgowego. Właściwy miejscowo jest ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie. Sąd rozstrzyga sprawę na rozprawie wydając wyrok. W pozwie należy krótko opisać w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego oraz to, czy rozstrzygnięcie powinno zapaść bez orzekania o winie, bądź wskazać osobę winą. Powód powinien podać czego dodatkowo domaga się od sądu poza separacją. Opłata sądowa od pozwu o separację wynosi 600 zł. Możliwe jest także złożenie przez małżonków zgodnego wniosku o separację. Wtedy sąd wydaje postanowienie, a opłata sądowa wynosi 100 zł. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą złożyć wniosek o zwolnienie ich od kosztów sądowych.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach