ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rozwód a separacja

Separacja prawna ma pozwolić małżonkom „odpocząć od siebie” i jednocześnie zabezpieczyć ich prawa. Jest także wyjściem, gdy nie godzą się oni na rozwód. Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że po orzeczeniu separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć ponownie małżeństwa. Rozwód z kolei daje taką możliwość. Zobaczcie, kiedy warto zdecydować się na separację i gdzie złożyć o nią pozew?

Czym różni się separacja od rozwodu?

Separacja wywołuje wiele takich samych skutków prawnych jak rozwód. W obydwóch przypadkach powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Orzekając o separacji, sąd decyduje, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeżeli wskutek separacji lub rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, sąd nie orzeknie ani separacji, ani rozwodu. Ponadto po orzeczeniu separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Separację, jak to już zostało zaznaczone, różni od rozwodu przede wszystkim to, że osoba pozostająca w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Ponadto do uzyskania separacji, wystarczy zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami, a nie – jak wymagane jest w wypadku rozwodu – trwały i zupełny rozkład. Rozkład zupełny występuje wtedy, kiedy małżonków nie łączą więzi uczuciowe, ekonomiczne i fizyczne. Rozkład ma charakter trwały, kiedy nie ma już szansy na ponowne nawiązanie więzi. W przypadku separacji małżonkowie mogą w każdym czasie złożyć do sądu wniosek o jej zniesienie, mogą także złożyć pozew o rozwód.

Separacja a władza rodzicielska

Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy. Sąd rozstrzyga też obowiązkowo o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o ponoszeniu kosztów ich utrzymania i wychowania. Sąd może również powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając przy tym władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

Składamy pozew o separację

Pozew o separację składa się do sądu okręgowego. Właściwy miejscowo jest ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie. Sąd rozstrzyga sprawę na rozprawie wydając wyrok. W pozwie należy krótko opisać w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego oraz to, czy rozstrzygnięcie powinno zapaść bez orzekania o winie, bądź wskazać osobę winą. Powód powinien podać czego dodatkowo domaga się od sądu poza separacją.

Ile kosztuje separacja?

Opłata sądowa od pozwu o separację wynosi 600 zł. Możliwe jest także złożenie przez małżonków zgodnego wniosku o separację. Wtedy sąd wydaje postanowienie, a opłata sądowa wynosi 100 zł. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą złożyć wniosek o zwolnienie ich od kosztów sądowych.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz