ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Rozwód a nazwisko

Jeżeli po rozwodzie jedno z małżonków chciałoby powrócić do nazwiska, jakie nosiło przed ślubem, należy w tej sprawie zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego. O zmianę nazwiska można wystąpić w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się sądowego wyroku rozwodowego.

W momencie zawierania małżeństwa to najczęściej kobieta zmienia swoje dotychczasowe nazwisko na nazwisko męża. Zdarza się, że to mąż decyduje się na zmianę nazwiska na nazwisko żony. Po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Nie jest to obowiązek a jedynie prawo, które dają nam przepisy. Wychowując dzieci, często rodzice wolą nosić to samo nazwisko, co ich pociechy. Orzeczenie rozwodu nie ma bowiem wpływu na nazwisko dzieci. Były mąż nie może żądać, aby kobieta przestała nosić jego nazwisko. To jest wyłącznie jej decyzja.

Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska. Chcąc dokonać takiej zmiany należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnego z miejscem zameldowania i złożyć odpowiedni wniosek, do którego należy dołączyć: prawomocne orzeczenie rozwodowe oraz odpis aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo było zawarte w innym urzędzie, niż ten, do którego się teraz zgłaszamy. Warunkiem jest, by osoba, która chce powrócić do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa, zgłosiła się osobiście do urzędu.

Procedura powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa załatwiana jest jeszcze tego samego dnia. Dokonana zostaje od razu zmiana w aktach urzędu i nie ma potrzeby, aby oczekiwać dłuższy czas na zmianę nazwiska. Pozostaje jedynie wymiana dokumentów w związku ze zmianą danych osobowych.

Po upływie terminu 3-miesięcznego nie można już zmienić w tym trybie nazwiska. Konieczne jest wszczęcie postępowania administracyjnego o zmianę nazwiska w oparciu o ustawę o zmianie imion i nazwisk. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać bowiem gdy:

  1. aktualne imię lub nazwisko jest ośmieszające albo narusza godność człowieka, który je nosi,
  2. używamy innego imienia lub nazwiska niż jest to udokumentowane,
  3. nasze imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione,
  4. z innych, ważnych powodów.

W tym postępowaniu organ ma miesiąc na rozstrzygnięcie naszego wniosku w formie decyzji administracyjnej. Decyzja może, ale nie musi uwzględniać naszego wniosku.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach