ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Rejestracja spółki z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej zakładaną spółką w Polsce. Warto wiedzieć jak najszybciej i najtaniej założyć spółkę z.o.o.

Pierwszym krokiem prawnym w celu rejestracji sp. zo.o. jest sporządzenie umowy spółki. W procedurze zakładania spółki z o.o. w trybie jednego okienka umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W myśl Kodeksu spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna co najmniej określać:

  1. firmę i siedzibę spółki,
  2. przedmiot działalności spółki – zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  3. wysokość kapitału zakładowego – nie mniej niż 5 tys. zł,
  4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników – wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych,
  6. czas trwania spółki z o.o., jeżeli jest oznaczony.

Taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego przy kapitale zakładowym 5 tys. zł wyniesie 200 zł , za wypis umowy spółki z o.o. trzeba zapłacić 7,38 zł za każdą stronę aktu notarialnego. Potrzebne są co najmniej 2 wypisy umowy – do KRS i dla urzędu skarbowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 0,5 % kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, a zatem przy kapitale 5 tys. zł PCC wyniesie 21 zł. Należności związane z wpisem spółki z o.o. do KRS to koszty opłaty od wniosku o wpis – 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG – 100 zł.

Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Dokonać tego musi zarząd nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.

Wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników: KRS-WE – dotyczący wspólników spółki, KRS-WM – z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Ponadto może zajść potrzeba złożenia także innych formularzy, na przykład przy utworzeniu oddziałów spółki (KRS-WA) czy powołaniu prokurentów (KRS-WL). Formularze podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Ponadto należy załączyć wszystkie wnioski i zgłoszenia konieczne do pełnej rejestracji podmiotu we wszystkich urzędach. Należy zatem do sądu rejestrowego złożyć dodatkowo: wniosek o wpis REGON, na druku RG-1, zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (druk ZUS-ZPA) oraz zgłoszenie identyfikacyjne wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na druku NIP-2.

Sąd rejestrowy w terminie do trzech dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS przesyła odpowiednie wnioski do urzędów, przy czym na rejestrację sąd ma 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz