ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Pracownik jego wypożyczenie

Jeśli przedsiębiorca ma okresowo mniej zamówień, to może czasowo „wypożyczyć” swoich pracowników innemu przedsiębiorcy. Dzięki temu zmniejszą się koszty prowadzenia działalności, a jednocześnie nie trzeba będzie likwidować stanowisk pracy.

Wypożyczenie pracownika na pewien czas innemu przedsiębiorcy tzw. leasing pracowniczy jest zgodny z kodeksem pracy. Na jego podstawie można udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Należy jednak pamiętać, że pracownik zawsze musi wyrazić na to pisemną zgodę.

W celu wypożyczenia pracownika należy podpisać między pracodawcami – macierzystym i wypożyczającym – porozumienie, w którym będzie określony okres wypożyczenia pracowników, rodzaj wykonywanej przez te osoby pracy, a także wysokość wynagrodzenie. Warunki zatrudnienia w nowej firmie nie muszą być takie same jak w macierzystej. Następnie pracodawca musi złożyć wybranym przez siebie osobom propozycję czasowego zatrudnienia w innej firmie. Jeśli wytypowani wyrażą zgodę należy także z nimi zawrzeć porozumienie. Po zakończeniu pracy w wypożyczającej firmie stosunek pracy wiążący daną osobę z macierzystym pracodawcą ulega odwieszeniu. Zainteresowany rozpoczyna u niego pracę na takim samym stanowisku i na takich samych warunkach jak przed urlopem bezpłatnym.

Do najpopularniejszych segmentów rynkowych, które korzystają z tego typu zatrudnienia należą przede wszystkim: branża motoryzacyjna, farmaceutyczna, telekomunikacja, firmy pośrednictwa pracy. Leasing sprawdza się w sytuacji nieobecności etatowych pracowników (przebywających na zwolnieniach lekarskich czy urlopach macierzyńskich, wychowawczych) na wybranych stanowiskach np. recepcji, gdzie praca nie wymaga szczególnego wdrożenia i pracownik leasingowany szybko jest w stanie je przejąć.

Należy jednak pamiętać, że według ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracownik leasingowany może świadczyć pracę na rzecz firmy maksymalnie 12 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik zatrudniony w ramach leasingu realizuje zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika. Wówczas czas wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy może wynosić maksymalnie 36 miesięcy.

Z faktem wypożyczenia pracownika mogą wiązać się określone korzyści dla pracownika, np. w postaci nabytego w nowej spółce dodatkowego doświadczenia.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz