ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Pozew przez Internet

Od dnia 4 stycznia 2010 r. działa e-Sąd, czyli portal obsługiwanego przez sąd, za pomocą którego można składać pozwy w formie elektronicznej. Całe postępowanie – od złożenia pozwu do wysłania do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji – prowadzone jest przez Internet.

Obecnie można złożyć pozew w formie elektronicznej, korzystając z portalu www.e-sad.gov.pl. Wydział Cywilny XVI Sądu Rejonowego w Lublinie, rozpatruje wszystkie pozwy elektroniczne wnoszone z terenu całego kraju, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Złożenie pozwu w formie elektronicznej jest prostsze od złożenia w sposób tradycyjny. W portalu na stronie www.e-sad.gov.pl należy utworzyć konto użytkownika, wypełniając formularz rejestracyjny. Po pozytywnej weryfikacji zostanie wysłany z sądu na podany adres e-mail link aktywacyjny.

Wypełniony formularz on-line zostaje zapisany jako oczekujący na złożenie podpisu elektronicznego i opłacenie. Bowiem podpisanie pozwu elektronicznego wymaga posiadania podpisu elektronicznego. Ostatnim etapem jest opłacenie pozwu. Opłata sądowa płacona jest w formie elektronicznej. Zapłata za pozew przypomina więc płacenie za zakupy w sklepie internetowym. Opłata sądowa o pozwu wnoszonego w formie elektronicznej wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu. To czterokrotnie mniej niż opłata w „zwykłym” postępowaniu sądowym. Do opłaty sądowej doliczana jest opłata manipulacyjna na rzecz operatora płatności (eCard SA). Jest ona uzależniona od wysokości opłaty sądowej i wynosi od 1,80% do 2,60% opłaty sądowej.

Oszczędności związane z wnoszeniem sprawy do e-sądu to nie tylko niższa opłata od pozwu. W pozwie elektronicznym wystarczy wskazać dowody, ale nie trzeba ich dołączać – nie ma więc potrzeby drukowania dokumentów i ich wysyłania do sądu. Nie trzeba także dołączać odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego czy ewidencji działalności gospodarczej. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, czyli bez wyznaczania rozprawy. Ani powód, ani pozwany na takie niejawne posiedzenie nie są wzywani. Elektroniczny nakaz zapłaty nie zostanie wydany m.in. wtedy, gdy w ocenie sądu roszczenie jest oczywiście bezzasadne, czy przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości.

Po wydaniu przez sąd elektronicznego nakazu zapłaty sąd doręcza go powodowi przez Internet. Powód ma też dostęp przez Internet do akt sprawy, może sam wydrukować interesujące go dokumenty. Natomiast do pozwanego sąd w formie papierowej doręcza nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym wraz z odpisem pozwu. Pozwany może prowadzić korespondencję z sądem w formie papierowej, może też skorzystać z formy elektronicznej. Dalszy przebieg sprawy zależeć będzie od tego, czy pozwany pogodzi się z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty, czy też zdecyduje się go zaskarżyć. Jeśli pozwany w terminie 2 tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty złoży w sądzie sprzeciw od tego nakazu, to nakaz zapłaty straci moc. Sąd w  przekaże wtedy sprawę do sądu według właściwości ogólnej – czyli do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego. W tym sądzie postępowanie będzie już toczyło się od początku w tradycyjny sposób.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz