ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Powódź na działce z winy sąsiada

Jak właściciel gruntu może bronić się przed zalewaniem jego posesji przez sąsiada i kierowaniem na jego działkę wód opadowych czy ścieków? Czy można skutecznie bronić się gdy sąsiad kieruje wylot rynien ze swojego domu w stronę granicznych posesji i deszczówka zalewa je powodując podmakanie ściany domu?

Możliwość przeciwdziałania wszelkim praktykom, których skutkiem jest podtapianie sąsiednich gruntów, powstawanie na nich rozlewisk, wynika przede wszystkim z art. 29 prawa wodnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli spowodowane przez właściciela działki zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na działki sąsiednie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać mu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2006 r. wyraźnie stwierdził, że organy administracji nie mogą tolerować niezgodnych z prawem zachowań i jeśli wskutek działań właściciela gruntu doszło do naruszenia stanu wód ze szkodą dla działek sąsiednich, muszą skorzystać ze swojego prawa do ingerencji.

Jeśli sąsiad szkodzący okolicznym nieruchomościom zlekceważy decyzję wójta nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, możliwe jest jej przymusowe wykonanie. W rachubę wchodzi grzywna w celu przymuszenia do wykonania decyzji oraz  tzw. wykonanie zastępcze. To ostatnie stosuje się gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, którą można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego np. wykopanie rowów melioracyjnych, odkopanie zasypanych zbiorników wodnych, usunięcie urządzeń kierujących wodę na grunt sąsiada. Wykonanie tych czynności zleca się na koszt zobowiązanego. Jeśli jest konieczne wejście na teren działki przez wykonawcę i organ egzekucyjny, a właściciel utrudnia lub uniemożliwia to, w takim przypadku może pomóc tutaj policja.

Oczywiście wykonanie zastępcze następuje na koszt zobowiązanego. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego organ egzekucyjny może zobowiązać do wpłacenia w oznaczonym terminie , kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania zastępczego z pouczeniem, że w przypadku nie wpłacenia kwoty w terminie, zostanie ona ściągnięta przymusowo przez poborcę skarbowego.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz