ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Pośrednicy nieruchomości – to musisz wiedzieć

Kupując mieszkanie, dom czy działkę zwracamy się o pomoc do agencji nieruchomości. Kiedy zdecydujemy się na zawarcie umowy z pośrednikiem, musimy pamiętać o kilku prostych zasadach.

Przede wszystkim należy pamiętać, że agent powinien mieć licencję zawodową. Dzięki temu mamy pewność, że umowę podpisujemy z profesjonalistą, który ma odpowiednie wykształcenie i praktykę. Może być i tak, że usługi pośrednictwa oferuje osoba, która nie jest licencjonowanym pośrednikiem, lecz jego pracownikiem. Osoba taka powinna mieć pisemne pełnomocnictwo, w którym wymieniony jest licencjonowany pośrednik odpowiedzialny za umowę oraz podany numer jego licencji i informacja o ubezpieczeniu. Pośrednik musi też mieć aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC. Informację o OC pod rygorem nieważności musi zawierać umowa pośrednictwa. Gdyby agent wyrządzi szkodę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, o odszkodowanie będziemy mogli zwrócić się do zakładu ubezpieczeniowego. Na pośrednika, który nie wywiązuje się z umowy, można ponadto złożyć skargę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, która jest sądem dyscyplinarnym. Najsurowsza kara, jaką może wymierzyć, to pozbawienie licencji zawodowej.

Oczywiście bardzo ważna jest umowa pośrednictwa. Musi ona zawierać sześć elementów, inaczej narusza prawo. Są to: określenie stron umowy, sprecyzowanie przedmiotu umowy (np. określenie, że pośrednik ma znaleźć kupca na dom), dane osobowe licencjonowanego pośrednika odpowiedzialnego za jej realizację, numer jego licencji, oświadczenie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz określenie, za jakie czynności będzie obowiązywało wynagrodzenie, oraz ustalenie sposobu jego obliczania. Pozostałą treść umowy pośrednictwa można już kształtować dowolnie. Najpopularniejszy rodzaj umowy pośrednictwa to tzw. umowa otwarta. Oznacza to, że klient zawiera umowę z wieloma biurami na czas nieokreślony, np. do momentu znalezienia kupca na działkę. Termin wypowiedzenia jest różny i wynosi zwykle od miesiąca do dwóch. Wynagrodzenie ustala się na dwa sposoby: może to być procent od ceny lokalu, czyli prowizja, albo kwota wymieniona w umowie. Wysokość prowizji zależy od woli stron. Przepisy nie narzucają żadnych zasad.

Spór o pieniądze
Najczęściej przyczyną kłótni między pośrednikiem a klientem jest prowizja. Najpierw należy ustalić, czy pośrednik stworzył odpowiednie warunki do zawarcia umowy sprzedaży tj. czy znalazł dla swojego klienta ofertę kupna (lub sprzedaży). Jeżeli dom lub mieszkanie właściciel sprzedał osobie, której pośrednik nie pokazywał danej nieruchomości, to żadnej prowizji nie powinien dostać. Inaczej będzie natomiast, jeżeli umowa była zawarta na wyłączność i pośrednik poniósł koszty związane z jej realizacją (wywiesił baner, zamieszczał ogłoszenia w gazecie czy Internecie). Wtedy wynagrodzenie powinien otrzymać, nawet gdy sprzedający sam znalazł chętnego.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz