ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Podział majątku dorobkowego małżonków

Z dniem ustania wspólności małżeńskiej przestaje również istnieć majątek wspólny małżonków i powstaje rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że majątek staje się współwłasnością w częściach ułamkowych i może być podzielony między męża i żonę, tak samo jak np. majątek spadkowy przez spadkobierców.

Zgodnie z podstawową zasadą cały majątek uzyskany w czasie trwania małżeństwa jest dzielony po równo między małżonków (choć istnieją pewne wyjątki). Jeśli jeden z małżonków kupi w trakcie trwania małżeństwa wyłącznie na swoje nazwisko mieszkanie czy działkę, to nieruchomość ta jest majątkiem dorobkowym małżonków. Będzie tak wtedy gdy nieruchomość zostanie nabyta z dochodów wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków, czyli np. z wynagrodzenia za pracę lub z zysków przynoszonych przez firmę prowadzoną przez małżonka – nabywcę.

Do majątku dorobkowego należą też kupione w trakcie trwania wspólności akcje i obligacje, choćby rachunek w domu maklerskim był prowadzony tylko na imię jednego małżonka. To samo tyczy się pieniędzy zgromadzonych na kontach w banku. Objęte wspólnością są także udziały jednego z małżonków w spółce z o.o. oraz wniesione wkłady do spółek osobowych.

Każdy z małżonków może jednak domagać uwzględnienia przez sąd przy ustalaniu wielkości udziałów w majątku wspólnym stopnia, w którym każde z nich przyczyniło się do powstania majątku. Muszą jednak istnieć ważne powody uzasadniające konieczność ustalenia nierównych udziałów. Takim ważnym powodem może być długoletni rozkład pożycia małżeńskiego i prowadzenie odrębnych gospodarstw domowych. Po ustaniu wspólności każde z małżonków, a w razie śmierci jednego z nich – także jego spadkobiercy, mogą przed sądem żądać podziału majątku wspólnego. Wniosek o podział można wnieść nawet wiele lat po rozwodzie czy prawnej separacji, ponieważ uprawnienie to nie przedawnia się.

Kiedy ustaje wspólność?

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje w wyniku:

  • rozwodu lub separacji – z dniem uprawomocnienia się wyroku,
  • intercyzy – z chwilą podpisania u notariusza przez małżonków intercyzy,
  • zniesienia wspólności wyrokiem sądu – z datą określoną w tym wyroku,
  • ubezwłasnowolnienia małżonka – z dniem uprawomocnienia się orzeczenia,
  • z chwilą śmierci małżonka.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz