ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Podpis małżonka sfałszowany

Zdarza się w życiu, że zmuszeni okolicznościami podpisujemy się za żonę czy męża np. pod wnioskiem do urzędu, PIT-em. Z naszego punktu widzenia jest to mało istotne zdarzenie, a właśnie w taki sposób popełniamy przestępstwo za które może grozić surowa kara.

Podpisanie się za kogoś stanowi w rzeczywistości przestępstwo fałszowania dokumentów i jest określone w przepisach kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Sfałszowaniem podpisu podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sfałszowanie podpisu, które podlega odpowiedzialności karnej polega na podrobieniu podpisu innej osoby albo też na przerobieniu już istniejącego na dokumencie podpisu, a działanie to musi następować w celu użycia sfałszowanego podpisu jako autentycznego. Przestępstwo wypełnienia blankietu ze sfałszowanym podpisem, niezgodnie z wolą osoby podpisanej podlega także takiej karze. Sąd Najwyższy orzekł, że przestępstwa sfałszowania dokumentu można się dopuścić nie tylko przez podrabianie lub przerabianie dokumentu, ale również jedynie przez używanie takiego dokumentu.

Cechy fałszerstwa ma podpisanie dokumentu za zgodą i wiedzą osoby, której podpis widnieje na dokumencie – nie jest przy tym ważne, że taka osoba to nasz małżonek czy inny członek rodziny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został pogląd, że: „obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo”. Poza tym użycie takiego dokumentu nie musi wyrządzić komuś szkody, wystarczy, że zostanie okazany jako prawdziwy i już dochodzi do popełnienia przestępstwa.

Kary określone w kodeksie karnym są alternatywne, sąd może zastosować karę jaką uznaje za najbardziej adekwatną do przestępstwa. Wiele więc zależy od tego w jakich okolicznościach i w jakim celu podpisaliśmy dokument za naszego współmałżonka, używając jego imienia i nazwiska. Sąd wymierzając grzywnę za przestępstwo lub występek określony w przepisach Kodeksu karnego wymierza ją w stawkach dziennych, najniższa liczba tych stawek wynosi 10, a najwyższa 540. Jednocześnie ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę m.in. dochody sprawcy, jego stosunki rodzinne i możliwości zarobkowe. Kodeks karny wskazuje, że stawka dzienna grzywny nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 zł.

Jeśli zachodzi tzw. wypadek mniejszej wagi, którym będzie np. działalnie sprawcy złożenie podpisu przez męża czy żonę za wiedzą i zgodą współmałżonka, to możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania lub odstąpienie od wymierzenia kary.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz