ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Podatek spadkowy – czyli ile wynosi podatek spadkowy po rodzicach?

Najczęściej to bliscy przekazują sobie miedzy sobą darowizny, np. rodzice kupują synowi samochód, a babcia daruje wnuczce mieszkanie. Darowizna podlega opodatkowaniu. Podatek płaci osoba obdarowana, chyba że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku. Zobaczcie, ile wynosi podatek spadkowy po rodzicach i innych najbliższych krewnych? Czy można być zwolnionym z konieczności opłacenia podatku spadkowego?

Podatek spadkowy a najbliższa rodzina

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, obowiązujące od 1 stycznia 2007 r., przewidują całkowite zwolnienie z obowiązku zapłaty tego podatku w sytuacji, gdy darowizna przekazywana jest pomiędzy członkami najbliższej rodziny, niezależnie od wartości tej darowizny. Jednak aby skorzystać ze zwolnienia, obdarowany musi spełnić konkretne warunki. Grupa osób zwolnionych z podatku obejmuje osoby najbliżej spokrewnione lub spowinowacone z darczyńcą i nieformalnie nazywa się ją zerową grupą podatkową. Do zerowej grupy podatkowej należą następujące osoby z I grupy:

  • małżonek — żona lub mąż osoby przekazującej darowiznę,
  • zstępni — czyli dzieci (także adopcyjne), wnuki, prawnuki,
  • wstępni — czyli rodzice (również adopcyjni), dziadkowie, pradziadkowie pasierb lub pasierbica,
  • rodzeństwo (również przyrodnie),
  • ojczym i macocha.

Kiedy można być zwolnionym z podatku spadkowego? Formalności a podatek spadkowy

Otrzymanie darowizny należy zgłosić urzędowi skarbowemu na formularzu SD-Z2. Termin na złożenie formularza to 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia, np. od daty wpłynięcia środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny na konto bankowe obdarowanego. Zgłoszenie SD-Z2 składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca — według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Gdyby zdarzyło się, że nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów przewidzianych na złożenie zeznania, zwolnienie podatkowe stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. W takim przypadku musi jednak uprawdopodobnić fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu.

Podatek spadkowy a umowa notarialna

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Obecnie bowiem umowę notarialną darowizny zgłasza do urzędu skarbowego notariusz. Ponadto gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł.

Podatek spadkowy od nieruchomości

Gdy darowizną jest nieruchomość, to umowa darowizny musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W jego kancelarii muszą stawić się jednocześnie darczyńca i obdarowany z dowodami osobistymi. Natomiast gdy darowizną są ruchomości, to do jej zawarcia wystarczy zwykła umowa pisemna, a nawet umowa ustana. Jeśli umowa ustna darowizny zostanie wykonana, czyli na przykład podarowane pieniądze zostaną przelane na konto obdarowanego jest ona ważna. Darowizna należy do majątku osobistego osoby obdarowanej. Jeżeli więc np. żona otrzyma od rodziców samochód, to jej mąż nie ma do niego praw.

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz