ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Papieros na balkonie

Celem znowelizowanej Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 2010 r. miała być przede wszystkim ochrona osób niepalących przed biernymi palaczami. Czy zakaz palenia obejmuje także klatki schodowe i balkony?

Ustawa zabrania palenia miejscach publicznych np. w szkołach, środkach transportu, w zakładach opieki zdrowotnej, na terenie uczelni i placach zabaw, w obiektach sportowych oraz na przystankach, chodnikach. W ustawie znajduje się dodatkowo zapis o zakazie palenia w „innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego”. Teoretycznie możemy założyć, że do tych „innych” należą też klatki schodowe. Ustawa nie podaje jednak pomieszczenia do użytku publicznego. Powszechnie uznaje się, że „miejsce publiczne” służy ono zaspokojeniu potrzeb użytkujących je osób, m.in. w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji, edukacji. Z reguły stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Może także stanowić własność innych podmiotów. Definicja pomieszczenia publicznego ma zbliżony charakter.

Klatka schodowa jest miejscem, w którym codziennie przechodzi koło siebie wiele osób, właścicieli lokali, najemców, domowników, gości, dostawców towarów, osób dostarczających usługi do lokali. Niektóre klatki schodowe nie mają domofonu i każdy może do niej wejść, co w praktyce może być postrzegane jako miejsce dostępne dla większej liczby osób. Dlatego też często klatkę schodową uznaje się za inne pomieszczenie publiczne, które jest objęte zakazem palenia. Straż miejska w niektórych większych miastach przychyla się do tego stwierdzenia i jak na razie jedynie poucza niektórych palaczy o łamaniu ustawy antynikotynowej.

Natomiast zdarza się, że palący na balkonach i przez otwarte okna mieszkańcy są utrapieniem dla sąsiadów. Na wdychanie dymu są narażeni inni mieszkańcy bloku, a palenie bierne prowadzi do wielu poważnych chorób i powikłań zwłaszcza u dzieci i osób starszych. Balkon jest częścią lokalu prywatnego, więc absolutnie nie stanowi ani miejsca publicznego ani innego pomieszczenia dostępnego do użytku publicznego. Na balkonie zatem nie obowiązuje ustawa antynikotynowa. Jednak można tutaj może mieć zastosowanie art. 144 kodeksu cywilnego dotyczący prawa sąsiedzkiego. Przepis nakazuje powstrzymać się przez właścicieli nieruchomości od tzw. immisji pośrednich, czyli działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Problem palenia na balkonach i innych częściach wspólnych jest bardzo powszechny. Coraz częściej spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe postanawiają uregulować te kwestie i  zapisują w wewnętrznych regulaminach porządkowych zakaz palenia na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do wspólnego użytkowania przez mieszkańców. Zapis może wyglądać tak: „Zabrania się palenia papierosów, tytoniu, strzepywania popiołu przez okna i wyrzucania niedopałków oraz używania ognia otwartego na balkonach, klatach schodowych, strychach, piwnicach i innych częściach wspólnych budynku”.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz