ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Odszkodowanie za słupy i rury

W przeszłości stawianie słupów czy umieszczanie rur w ziemi następowało bez zgody właściciela ziemi i oczywiście bez żadnego wynagrodzenia. Obecnie właściciele nieruchomości coraz częściej żądają od zakładów energetycznych, wodociągowych, gazowniczych i telekomunikacyjnych odszkodowań za bezprawne korzystanie z ich działek.

Niezależnie od tego kiedy słupy czy rury zostały umieszczone na działce, właściciel może dochodzić odszkodowania za ostatnie 10 lat – roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za poprzednie lata ulegają przedawnieniu. Zdarza się, że zakłady odmawiają wypłaty odszkodowań, bo np. powołują się na decyzje administracyjne wydawane wiele lat temu. Twierdzą, że właściciele nie maja praw do odszkodowań, ale tak nie jest. Gdy właścicielowi ziemi zakomunikowano wiele lat temu, że na jego działce zostanie postawiony słup lub wkopana rura, a nie ma jego zgody – to zakład powinien zapłacić.

UWAGA! Odszkodowanie wylicza się w oparciu nie o cenę ziemi, ale wysokość czynszu dzierżawnego, jaki właściciel mógłby pobierać za zajęty teren.

Do pełnego odszkodowania mają również prawo osoby, które działkę ze słupami lub rurami odziedziczyły w spadku. Natomiast gdy taką działkę kupiliśmy, przysługuje nam prawo do odszkodowania za okres jej posiadania. Możemy jednak zawrzeć ze zbywcą umowę o sprzedaży roszczeń, a wtedy mamy prawo wystąpić o odszkodowanie za poprzednie lata. Właściciel gruntu, nad którym choć biegną linię, ale nie ma wybudowanego słupa też może domagać się odszkodowania. Jeśli np. musi umożliwić zakładowi dostęp do linii albo jeśli obszar pod liniami stal się mniej wartościowy.

Odszkodowanie za słupy i rury na ziemi rolnej będzie oczywiście niższe niż w przypadku ziemi budowlanej, bo po prostu niższa jest jej wartość. W przypadku ziemi rolnej bierze się pod uwagę to w jaki sposób urządzenie utrudnia czy też uniemożliwia właścicielowi uprawę ziemi.

Czego może żądać właściciel

Poza odszkodowaniem właściciel może żądać przebudowy przez zakład infrastruktury np. poprzez zlikwidowanie linii napowietrznych i przeprowadzenie kabla ziemią. Można również zażądać wykupu nieruchomości, gdy po umieszczeniu na niej słupów czy rur dalsze prawidłowe korzystanie z niej w sposób dotychczasowy jest niemożliwe. W tym przypadku można się dodatkowo starć o odszkodowanie za utracone korzyści.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz