ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Odszkodowanie za słupy i rury – co można żądać?

Właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe (słupy energetyczne, kable telekomunikacyjne, rurociągi itp.), może uzyskać od przedsiębiorstwa przesyłowego odszkodowanie za zmniejszenie jej wartości i użyteczności. Może w szczególności żądać ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu.

Dzięki nowelizacji kodeksu cywilnego z 30 maja 2008 r. powstał w polskim systemie prawnym nowy, osobny rodzaj służebności, tzw. służebność przesyłu. Może ona zostać ustanowiona na podstawie umowy, orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

Jeżeli na działce przedsiębiorca przesyłowy zamierza posadowić urządzenia przesyłowe lub urządzenia takie już na niej znajdują, powinniśmy spróbować polubownego załatwienia sprawy. W tym celu należy podjąć z firmą negocjacje co do zawarcia umowy o ustanowieniu służebności przesyłu. Wysokość wynagrodzenia, jakiego będziemy żądać za ustanowienie służebności będzie zależała m.in. od wysokości czynszu dzierżawnego za ziemię. Wynagrodzenie może być okresowe lub jednorazowe.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości dojdzie do porozumienia z przedsiębiorstwem przesyłowym, powinien zawrzeć z nim w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu służebności przesyłowej. Umowa powinna określać wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz przede wszystkim zakres korzystania z nieruchomości np. poprzez uprawnienie przedsiębiorcy przesyłowego do wejścia na ziemię w celu budowy, remontu, usuwania awarii i konserwacji urządzeń przesyłowych.

Gdy przedsiębiorca przesyłowy nie godzi się na dobrowolne ustanowienie służebności, to właściciel nieruchomości powinien złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że ustanowienie służebności przesyłu jest konieczne wyda postanowienie o ustanowieniu służebności przesyłu.

Wykup działki

Właściciel nieruchomości może domagać się nabycia przez przedsiębiorcę przesyłowego nieruchomości gdy przez posadowienie urządzeń przesyłowych korzystanie z gruntu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W takiej sytuacji właściciel może żądać, aby przedsiębiorca przesyłowy nabył od niego tę część nieruchomości, na której znajduje się urządzenie. Roszczenie takie powstaje tylko wtedy, gdy urządzenie przesyłowe ma wartość znacznie wyższą od wartości zajętej nieruchomości.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz