ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Odśnieżanie chodników

Za usunięcie śniegu z chodnika przed domem odpowiada właściciel posesji. Obowiązek jest najbardziej uciążliwy dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje, by właściciele poszczególnych nieruchomości zapewniali utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Warto pamiętać, że właściciel takiej nieruchomości nie będzie musiał odśnieżać chodnika, gdy na chodniku dopuszczony jest płatny postój samochodów. Zapis ten jest jak najbardziej słuszny, bo skoro gmina pobiera opłaty za parkowanie, sama musi uprzątnąć śnieg. Nie należy martwić się o odśnieżanie gdy przed posesją znajduje się przystanek autobusowy lub tramwajowy, bo wtedy uprzątnięciem chodnika zajmie się przedsiębiorstwo komunikacyjne. Właściciel działki musi odśnieżyć chodnik tylko ten, który jest położony bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości. Jeśli więc pomiędzy granicą działki, a chodnikiem znajduje się miejski pas zieleni, odpowiedzialna za odśnieżanie jest również gmina. Należy odśnieżać chodnik, który jest częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Tzw. ścieżki na skróty, czyli miejsca gdzie zwyczajowo utworzył się ciąg pieszy na terenie nieprzeznaczonym dla tego celu, co do zasady nie jest objęty obowiązkiem odśnieżania.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub bezpośrednio właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. W przypadku mieszkań bezczynszowych, gdy nie został powołany zarządca, za odśnieżanie chodnika odpowiadają solidarnie właściciele mieszkań i to teoretycznie oni powinni chwycić za łopaty. Właściciele mogą zawsze zlecić odśnieżanie i usuwanie lodu zarządcy nieruchomości albo wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy, zawodowo trudniącemu się taką działalnością. Można również czynności porządkowe powierzyć dozorcy lub innemu pracownikowi zatrudnionemu przez właściciela nieruchomości na podstawie stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej (dzieło, zlecenie).

Gdy właściciel, pomimo obowiązku odśnieżania chodnika nie zrobi tego, może dostać mandat od straży miejskiej wysokości od 100 zł do 500 zł. Nieprzyjęcie mandatu skutkuje przekazaniem sprawy do sądu grodzkiego. Ten może wymierzyć karę wysokości nawet 5 tys.zł. Co jednak najważniejsze, odśnieżony chodnik chroni przed koniecznością wypłaty odszkodowania za powstanie szkody na osobie, która doznała np. złamanie ręki, skręcenia nogi, zerwanie wiązadeł na skutek upadku na śliskim nie uprzątniętym chodniku.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz